Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Smarta elmätare snart i alla våra hem

Publicerad 9 september 2023

Har du fått en ny elmätare? Om inte så står du på tur för att få din mätare utbytt.

Det här är ett av Härjeåns mest omfattande projekt just nu, där alla kunder kommer att få en ny elmätare. Med den nya elmätaren kan avläsning ske med tätare intervall, samtidigt som den också öppnar upp för flexiblare an­vändning av el hos kunderna.

Vad kan du göra med din nya elmätare?

De nya mätarna är bland annat förbe­redda för digitala tjänster och med hjälp av smart hemutrustning kan du följa din förbrukning i realtid men även styra exempelvis elbilsladdning eller värme­pump. Det blir således enklare att identi­fiera potentiella eltjuvar i hemmet men du får också en bättre bild av när på dyg­net du förbrukar mer eller mindre el.

HAN-porten ger nya möjligheter

De nya mätarna är bland annat förbe­redda för digitala tjänster. Med hjälp av smart hemutrustning som kopplas in i mätarens HAN-port kan du följa din förbrukning i realtid. Det blir således enklare att identi­fiera potentiella eltjuvar i hemmet men du får också en bättre bild av när på dyg­net du förbrukar mer eller mindre el. Innan du kopplar in extern utrustning behöver du aktivera mätarens HAN-port.

Så aktiverar du HAN-porten

HAN-porten i den nya mätaren är av modellen RJ12 och aktiveras fjärrstyrt av Härjeåns utan kostnad. Kontakta oss på info@harjeans.se eller ring 0680-242 00 så hjälper vi dig.

En tryggare elleverans

De nya elmätarna ska ge ökad trygg­het genom tätare avläsningar med mer information, där vi också kan kommu­nicera med elmätaren på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. På så vis ökar möjligheterna att förebygga och att snabbare identifiera och avhjälpa drift­störningar.

Fakta om elmätarbytet

  • De nya kraven på elmätarna grundar sig i ett regeringsbe­slut där alla elmätare i Sverige ska uppfylla kraven om bl. a. timmätning innan 2025.
  • Kunder hos Härjeåns aviseras innan mätarbytet sker och un­der bytet kommer strömmen att brytas en kort stund.
  • Mätarbytet ingår i elnätsav­giften. Det innebär således inte någon extra kostnad för Härjeåns kunder.

 

Här kan du läsa mer om din nya elmätare

Läs mer