Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vill du ansluta solceller till elnätet och bli elproducent?

Vad kostar det att ansluta?

Så här går en anslutning av solceller till, från start till mål

1

Kontakta en behörig elinstallatör

För att installera anläggningen kontaktar du en behörig elinstallatör i god tid, beräkna 3-4 månader innan installation. Det är ditt ansvar att arbetet utförs av en behörig elinstallatör enligt gällande standard.

2

Elinstallatör gör en föranmälan

Elinstallatören gör en föranmälan till oss (Härjeåns Nät AB) via foranmalan.nu

3

Vi kontrollerar dimensioneringen

Vi kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen, under sommar och höst kan handläggningstiden vara något längre än normalt.

4

Installation kan utföras

När din elinstallatör fått medgivande från oss kan installationen utföras. Om några speciella förutsättningar krävs för anslutningen kommuniceras det i detta skede, som exempelvis att mätaren behöver flyttas ut, eller att nätet behöver förstärkas innan produktionsanläggningen får anslutas.

5

Elinstallatör gör färdiganmälan

Elinstallatör skickar sedan en färdiganmälan till oss när anläggningen är klar att anslutas enligt krav och förutsättningar i installationsmedgivande (ex. separat elkopplare, märkning i mätarskåp).

6

Vi kontrollerar om du behöver en ny elmätare

Om din fastighet är i behov av en ny elmätare, installerar vi det kostnadsfritt. Om din elmätare är placerad inomhus så ska den flyttas ut, vilket vi också står för. En utflytt av din elmätare kan innebära att anslutningen blir fördröjd och eventuellt grävarbete behöver utföras på tjälfri och upptorkad mark.

7

Teckna elhandelsavtal för försäljning

För att sälja den överskottsel som du producerar behöver du teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare.

Bra att känna till när du vill ansluta din solel

Ellagens definition på mikroproducent

Om du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt betraktas du som mikroproducent enligt ellagen och behöver inte betala någon avgift för att mata in din egenproducerade el på elnätet. Läs gärna mer här.

Produktionsanläggningen ansluts inom din egen elanläggning

Produktionsanläggningar över 0,8 kW som ska anslutas till elnätet behöver anmälas för beslut om eventuella förstärkningsåtgärder som krävs för att upprätthålla en fullgod service till samtliga nätkunder. Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt.

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion

Solproduktion med batterilagring för reservkraft

Har du solproduktion och lagrar i batteri för att köra som reservkraft? Då ska den uppfylla samma krav som en reservkraftsanläggning. Läs mer på sidan “Anslut din reservkraft“.

anslut-solel-bra-att-kanna-till

Frågor och funderingar?

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Fler vanliga frågor och svar

Vad kostar det att ansluta solceller

Den del av anslutningen som vi på Härjeåns ansvarar för är kostnadsfri. Däremot betalar du installatören för dennes arbete. Vi kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen och ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Vi installerar även ny elmätare till din fastighet om det skulle behövas, även det är kostnadsfritt. Därefter är det ditt ansvar att arbetet utförs av en behörig elinstallatör enligt gällande standard.

Ersättningar och avgifter

Nätnyttoersättning avser den nätnytta som det inmatade överskottet av el bidrar med, dvs. minskningen av förluster och ev. spänningsförbättring den bidrar med. Ersättningen för nätnytta revideras årsvis då förutsättningarna varierar.

Typ av mikroproducent

Nätnyttoersättning

Mätavgift

Upp till årsförbrukning*

5,13 öre/kWh

0 kr

Över årsförbrukning**

5,13 öre/kWh

250 kr /år inkl moms

* Kunder som producerar mindre eller lika med mängden kilowattimmar som förbrukas, sett över ett kalenderår.
** Kunder som producerar mer kilowattimmar än de förbrukar, sett över ett kalenderår.

Vill du också ha en fiberanslutning?

Titta i vår fiberkarta eller skicka en intresseanmälan till oss så återkommer vi med hur dina förutsättningar för fiber ser ut.

Läs mer om fiber