Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Förbehåll och villkor

Förbehåll och villkor

Integritetspolicy (GDPR)

Vår integritetspolicy finns presenterad på en separat sida. Till Härjeåns integritetspolicy->

Juridisk information

Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till villkoren har du inte rätt att använda webbplatsen.

1. Immateriella rättigheter

Copyright 2022 Härjeåns Kraft AB.
Denna webbplats ägs av Härjeåns Kraft AB, org. nr 556015 – 4691, (”Härjeåns”). Innehållet på webbplatsen såsom till exempel text, bilder, ljudfiler, videofiler och sättet som sådana texter, bilder och filer är arrangerade på webbplatsen kan omfattas av upphovsrätt eller annat immaterialrättsligt skydd. Allt innehåll på webbplatsen tillhör Härjeåns eller används av Härjeåns med tillstånd från rättighetsinnehavarna.
Besökare på denna webbplats får framställa exemplar av valfri del av det material som finns på webbplatsen för strikt personligt och icke kommersiellt bruk. Ingen annan användning, kopiering eller överföring, delvis eller helt, av något material får göras utan ett på förhand givet, skriftligt tillstånd av Härjeåns eller annat behörigt bolag inom Härjeåns-koncernen. Det är inte tillåtet att avlägsna meddelanden om upphovsrätt och andra immaterialrättsliga meddelanden från kopior av materialet.

2. Inga garantier och ansvarsbegränsning

All information som finns på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål och informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garanti avseende informationens riktighet eller fullständighet. Information på denna webbplats utgör inte några garantier avseende produkter eller tjänster. Under inga omständigheter ansvarar Härjeåns, andra bolag inom Härjeåns-koncernen för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada (inklusive, men inte begränsat till förlust av data eller annan skada som orsakas av datorvirus eller information på webbplatsen) till följd av användning av information på denna webbplats. Vidare ansvarar inte Härjeåns eller andra bolag inom Härjeåns-koncernen under några omständigheter för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada till följd av användning av information på andra webbplatser som denna webbplats länkar till, vilka inte kontrolleras av Härjeåns och som inte täcks av dessa ”Förbehåll och villkor”. Härjeåns lämnar inte några garantier angående riktigheten av hypertextlänkar eller information på webbplatser som hypertextlänkar hänför sig till. Eventuell hypertextlänk till någon annan person eller organisation skall inte uppfattas som ett godkännande från Härjeåns av en sådan persons eller organisations webbplats, produkter eller tjänster.

3. Ändringar

Härjeåns förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av denna webbplats och att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande. Tidpunkten för den senaste revideringen framgår längst ned i dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar genomförts utgör ditt godkännande av sådana ändringar. Härjeåns förbehåller sig vidare rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Särskilda bestämmelser om ändring av Integritetspolicyn finns emellertid i Integritetspolicyn.

4. Villkor och enskilda avtal

Vid köp av Härjeåns produkter och/eller tjänster gäller uteslutande de villkor som anges i det upprättade avtalet mellan Härjeåns och kunden. Ett avtal mellan parterna äger alltid tolkningsföreträde.

Version 1.0, daterad: 2022-01-14