Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Behöver du ansluta reservkraft för användning vid t.ex. strömavbrott?

Så här går en anslutning av reservkraft till, från start till mål

För att minska olägenheter vid strömavbrott vill många installera egna reservkraftaggregat. För inkoppling av reservkraft i kundanläggning krävs att en reservkraftomkopplare är installerad så att förregling sker mot Härjeåns Nät AB,s matande serviskabel. Reservkraft får aldrig mata ut spänning på elnätet. En solproduktionsanläggning med batterilagring och möjlighet till så kallad ö-drift ska betraktas som reservkraft och behöver även den uppfylla kraven enligt nedan.

1

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

En auktoriserad elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Tips på behöriga elinstallatörer. 

2

Elinstallatören skickar en föranmälan

Montage av reservkraftomkopplare ska utföras av behörig elinstallatör som före arbetets början skickar in en föranmälan (via foranmalan.nu) till oss där det framgår vad som ska göras. Separat jordtag ska anordnas enligt starkströmsföreskrifterna (Reservaggregat och rekommenderade jordtagsvärden SS 437 01 02).

3

Härjeåns lämnar installationsmedgivande

Med nödvändig information för installationen.

4

Elinstallatören skickar en färdiganmälan

Elinstallatören noterar uppmätta jordtagsvärden på jordtagsprotokoll som bifogas färdiganmälan. Här hittar du Härjeåns jordtagsprotokoll som ska fyllas i

5

Färdiganmälan kvitteras av oss på Härjeåns

Om mätvärdena i jordtagsprotokollet ser bra ut kvitteras färdiganmälan och anläggningen är godkänd. Om inte, avvisas färdiganmälan och installatören får komplettera med de uppgifter som saknas eller inte uppfyller kraven.

Frågor och funderingar?

Gå till sidan för vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Till vanliga frågor och svar

Vad kostar det att ansluta reservkraft?

Det tillkommer ingen kostnad från Härjeåns när du vill ansluta din reservkraft. Du betalar endast kostnad för den elinstallatör du anlitar.

Ny anslutning

Behöver du en ny permanent elanslutning?

Tänk då på att var ute i god tid och kika gärna på vår anslutningsguide ”från start till mål”. Inom vårt elnätsområde är det ofta långa avstånd och tjäle i marken vilket kan påverka leveranstiden.

Få offert på ny anslutning

Behöver du en ny permanent elanslutning?

Så förnyar vi elnätet

Elbilens framfart, solcellsenergi vars överskott skickas till elnätet, vindkraftparker som ansluts – vi är delaktiga i att uppnå klimatmålet om en förnybar produktion år 2040.

Läs om våra projekt