Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vattenkraft – förnybar energi & vinnande kraftslag år efter år

Vattenkraft är ett förnyelsebart och därmed tidlöst energislag

Genom att använda sig av vattnets rörelseenergi blir energiutvinningen en del av vattnets ständiga kretslopp. Vattenkraft är en viktig förutsättning för att vi i Sverige ska kunna ställa om till 100 % förnybar energiproduktion.

Forsande vatten är den energikälla som drivit Härjeåns i över 100 år och idag förädlar vi den vid elva vattenkraftverk i Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Vår ständiga strävan är att utvinna maximal effekt med minsta möjliga miljöpåverkan, därför ser vi arbetet med att effektivisera våra vattenkraftverk som väldigt viktigt.

Exempel på miljöåtgärder som vi kontinuerligt arbetar med

  • Oljeavskiljningar som säkerställer att ingen olja från kraftverket kommer ut i vattendragen
  • Inplantering av fisk • Vi följer gällande vattendomar
  • Fjärrövervakning där åtgärder kan utföras snabbare och med minskat antal resor. Många betydande insatser är gjorda senaste åren. Tännfallets nya vattenkraftstation är en av dessa, likväl som förvärven av två småskaliga kraftverk under 2018.

Våra vattenkraftverk

Karta över våra vattenkraftstationer

FunäsdalenLjungdalenHedeLofsdalenLinsellLillhärdalSvegYtterhogdalÅnge

Tännfallet kraftstation ger ny kraft från fjällen

Vi har alltid prioriterat vård av våra kraftstationer och år 2016 startade bygget av ett helt nytt kraftverk vid Tännfallet, ganska unikt i vår bransch idag. I tio år har vi arbetat för att få förverkliga planerna på ett helt nytt kraftverk som uppfyller samtliga moderna miljö- och säkerhetskrav från start. Samtidigt ökar det vår produktion från 4,5 GWh till 8,5 GWh.

Det innebar ett viktigt avstamp för vår fortsatta hållbara kraftproduktion. Arbetet fortlöpte under 2017, bland annat med gjutningar i etapper och insatser för det nya intaget. Den milda och relativt snöfattiga vintern gjorde att projektet kunde fortgå, trots att det var tänkt att pausa från december och återupptas längre fram på våren. Resultatet blev en effektiv anläggning som nära nog dubblerar vår produktion i Tännfallet. Fastighetens timrade fasad smälter in fint i miljön och kraftverket togs i drift under 2018.

Med en miljösäkrad energiproduktion som är ekonomiskt attraktiv och har god leveranssäkerhet ligger vi lika rätt i tiden som vid starten för 100 år sedan.

Nyheter från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns och i branschen