Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Ny fiskräknare och fler åtgärder av omlöp i Tännfallet

Bakgrundsfakta

Vattenkraftverket vid Tännfallet invigdes av i juni 2018. Det är en av de nyaste vattenkraftanläggningarna i Sverige och producerar el till ca 400 villor (ca 8,5 GWh per år).

För att få bygga en vattenkraftsanläggning finns en rad hårda miljökrav man måste leva upp till; t.ex. vattendomar som reglerar hur hög respektive låg vattennivån i dammen får vara samt hur mycket vatten som måste rinna förbi kraftverket, ett så kallat minflöde.

I Tännfallet fanns även krav att göra själva stationsbyggnaden i timrat virke, så att den skulle smälta in i fjällmiljön. En förutsättning att Länsstyrelsen skulle godkänna byggnationen var även att en fiskräknare och ett omlöp anordnades.

Fiskräknare vid tännfallets vattenkraftverk
Fiskräknaren där kameran är synlig.

Fiskräknare vid tännfallets vattenkraftverk
Fiskräknaren sänks ner i vattnen och monteras fast.

Hur fungerar en fiskräknare?

Kravet från Länsstyrelsen var att man gjorde ett omlöp, dvs att fisken kan gå förbi Östersjödammen, där syftet är att fisken ska kunna vandra upp och ner i Tännån för att leka – som de gjort sedan urminnes tider. Via en fiskräknare kan man få en uppfattning om hur många, hur stora och vilken sorts fiskar som passerar.

Redan i fjol monterades en första version av fiskräknare, men Länsstyrelsen var inte helt nöjda med resultatet och därför monteras nu en ny räknare av en annan modell.

Gamla modellen var för bred och fick fisken att stanna vid räknaren, i stället för att passera. Anledningen var att det strömmade dit vatten och gav fisken lättillgänglig mat. Man vill helst att fisken ska vandra vidare upp eller ner så att man kan ”räkna av den”. Annars är det svårt att veta om det är en ny fisk man räknar eller samma fisk kanske 10 gånger samma dag.

Sammanfattning av data från den gamla fiskräknaren, installerad 190711-191017

  • Antal fiskar: ca 16 per dag.
  • Störst fisk: ca 40 cm
  • Snitt-storlek: ca 17,5 cm
  • Fiskarter: Mestadels öring

Huvuddelen av registreringarna är gjord på dagtid.

Den nya modellen fiskräknare har en bättre kameraupplösning och en smalare konstruktion, vilket gör att fisken naturligt styrs vidare uppåt eller nedåt efter att den passerat räknaren, vilket också gör det lättare att analysera fiskarna som passerar. Fiskräknaren tas upp för vintern för att sättas på plats igen när isen är borta.

Kommande åtgärder för fisken

Efter Länsstyrelsens besiktning av omlöpet kommer ytterligare åtgärder för fisken att göras:

  • Lek-grus ska läggas ut nedströms dammluckorna.
  • Fler större stenar ska läggas ut i omlöpet, där står gärna fisken och vilar i sin vandring.
  • Mer vatten ska släppas igenom till omlöpet.
  • Gräva ur en längre fåra (ca 120 m) ovanströms dammluckorna. Här ska fisken kunna simma när vattenståndet på våren och hösten är lägre.

Text och foto: Maria Köhler, Härjeåns