Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om Elnät

Vad behöver jag veta inför mätarbyte?

Fram till och med 2024 byter vi elmätare hos våra kunder. Här hittar du information och vanliga frågor och svar inför mätarbytet.

Hur nyttjar jag min rätt att påkalla provning av elmätare?

Detta regleras i avtalsvillkor under punkt 4.1 – 4.4, se nedan.

Mätarkontroll som utförs av oss debiteras med 500 kr inkl. moms.
Mätarkontroll som utförs av opartisk kontrollant debiteras med 3125 kr inkl. moms.

4.1 Till konsument överförd el registreras av elnätsföretagets mätare eller av mätare som företaget godkänt.

Omfattar mätanordningen elmätare med överföring av mätvärden eller pulser till terminal eller centralsystem och den överförda registreringen inte överensstämmer med elmätarens ska elmätarens registrering gälla.

4.2 Har konsumenten anledning att förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till elnätsföretaget. Konsumenten har då rätt att påkalla provning av anordningen. Provningen utförs av elnätsföretaget, eller någon företaget anlitar, om konsumenten godtar det. Konsumenten har dock rätt att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sakkunnig.

4.3 Vid provning ska mätarens registrering anses godtagbar i det fall avvikelsen inte är större än vad den får vara enligt vid var tid gällande föreskrifter. Är avvikelsen större ska mätvärdena rättas och uttaget av el motsvara de rättade värdena.

4.4 Sker provning på konsumentens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt punkten 4.3 ska konsumenten ersätta elnätsföretaget med högst de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av elnätsföretaget. Företaget ska i förväg informera konsumenter som begär provning om beräknad kostnad för provningen.

Vem kontrollerar spänningskvaliteten?

Härjeåns ansvarar för elkvaliteten fram till anslutningspunkten. Är felet på vår sida av denna punkt ordnar vi det utan kostnad. För kontroll av elkvaliteten, ring oss på telefon 0680-24200.

Hur byter jag elhandelsföretag?

Enligt ellagen kan du byta elhandelsföretag med 14 dagars uppsägningstid och i samband med inflyttning. Tänk på att du alltid har två avtal, ett med oss som elnätsföretag (där du inte kan byta leverantör) och ett med ett elhandelsföretag. Den person i din familj som står på elnätavtalet ska även vara den som tecknar elhandelsavtalet, det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen. Här kan du läsa mer om hur du byter elhandelsföretag.

Hur nyttjar jag min konsumenträtt?

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss på Härjeåns Nät. Därför tycker vi det är viktigt att du hör av dig till oss om vi har gjort något fel, eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar. Här får du mer information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning.

Läs in fler

Vanliga frågor om nya elmätaren Aidon

Vilken modell av elmätare har jag?

Aidon 6534 eller Aidon 6531. Här finns en beskrivning för elmätaren.

Hur kommunicerar elmätaren?

Elmätaren har ett SIM-kort som kommunicerar med vår mätstation via mobilnätet, enl. nedan bild.

Hur kommunicerar elmätaren?

Hur fungerar elmätaren?

Vår elmätare registrerar hur mycket el du använder. Elmätaren läser av elanvändningen automatiskt och skickar informationen via mobilnätet till oss, så att vi kan fakturera den faktiska elanvändningen. Samtidigt som elmätaren skickar mätvärden får vi även en indikation på att elmätaren är aktiv och fungerar. Här kan du läsa mer om vad du kan se på elmätarens display.

Hur täta intervaller känner mätaren av elförbrukningen?

I dagsläget känner mätaren av förbrukningsvärden per timme. Från och med 1 november 2023 går vi över till kvartsvärden pga. nya lagkrav.

Vem äger elmätaren?

Själva elmätaren ägs av Härjeåns och vårt ansvar slutar vid mätarens HAN-port.

Läs in fler

Vanliga frågor om Fiber

Varför investera i fiber?

Det finns många bra anledningar till att investera i fiber. Här har vi sammanställt de flesta funderingar med svar på den frågan.

Hur vet jag om jag kan få fiber till min fastighet?

Vill du ansluta till vårt fibernät skickar du enklast in en intresseanmälan. Då kontaktar vi dig och meddelar hur dina förutsättningar för fiber ser ut.

Vad kostar det att ansluta till fibernätet?

Om det finns fiber i området där du bor och du har fiber framdraget till din tomtgräns är standardpriset för en fiberanslutning från 25 900 kronor. Priset kan variera beroende på var i Härjedalen du bor. I priset ingår allt utom grävning från din tomtgräns till ditt hus. Grävning på egen tomt kan du antingen göra själv eller anlita en entreprenör för. Har du inte fiber förberett till din tomtgräns så återkommer vi med ett kostnadsförslag. Betalar gör du när installationen är slutförd.

Finns det en instruktion inför fiberanslutning och grävning?

När du har beställt en fiberanslutning, är det dags för dig att börja förbereda för anslutningen. Här kan du ladda ner en instruktion gällande ditt arbete och ansvar innan vi kan komma och göra anslutningen till fibernätet.

Hur lång tid tar det att få fiber?

Fiberanslutningen tar olika lång tid beroende på hur förutsättningarna ser ut.

Om kanalisation (fiberledning) redan finns i ditt område och det dröjer innan tjälen kommer, då kan du ha en anslutning på plats inom 3-6 månader.

Om vi behöver gräva ner kanalisation i området kan det ta upp till 6 månader för oss att få nödvändiga tillstånd och markavtal på plats – innan vi kan börja gräva. Hur lång tid det förfarande tar är utanför vår kontroll och beror både på myndigheter och privata markägare. Andra avgörande faktorer för när vi kan börja grävningen är marktjäle och snötäcke, vilket vi har ca 6 månader per år eller längre på vissa ställen. Därför kan det ta upp till 1 år att ansluta till fibernätet.

Vill du veta status för din fiberbeställning, mejla till oss på info@harjeans.se.

Läs in fler

Vanliga frågor om Pellets

Var hittar jag frågor och svar gällande pellets?

pelletsportalen.se har vi samlat alla frågor och svar gällande pellets.

Hur lång är leveranstiden om jag beställer pellets online från pelletsportalen?

Vi levererar normalt inom 10 arbetsdagar. Vid hög- resp. lågsäsong kan det ta längre tid.

Kan jag delbetala mina pellets?

Ja, det finns möjlighet att delbetala din faktura. Du väljer själv bland Klarnas betalningslösningar i kassan.

Vad gäller vid hemleverans av pellets?

Avlastningsplatsen skall vara markerad och tillgänglig för lastbilen att lasta av er pellets. Övriga köp- och leveransvillkor hittar du via denna länk.

Varför skall jag elda med Härjeåns Energis pellets?

Kvalitet: Härjeåns pellets uppfyller kraven för bränslepellets klass 1 enligt Svensk Standard SS 18 71 20 eller bättre.

Tillverkad av lokala råvaror: Härjeåns pellets är tillverkad av gran och furuspån från närbelägna sågverk omkring Sveg – 100% svensk träråvara.

Läs fler anledningar här

Läs in fler

Se pågående och planerade avbrott

Visa strömavbrottskarta

Att tänkta på vid strömavbrott

Om det blir strömavbrott - vad gör jag då?

Tips vid strömavbrott

Tips och att tänka på vid strömavbrott

Så förnyar vi elnätet

Elbilens framfart, solcellsenergi vars överskott skickas till elnätet, vindkraftparker som ansluts – vi är delaktiga i att uppnå klimatmålet om en förnybar produktion år 2040.

Läs mer

Nyheter från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns