Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Beskrivning av elmätare

Aidon 6534 & 6531

Din nya elmätare kan avläsas och fjärrstyras av oss på Härjeåns Nät. Elmätarens inbyggda brytare kan slås av eller på via tryckknapp, alternativt via fjärrstyrning. Har ni behov av att stänga av elektriciteten till er bostad/anläggning ska tryckknapp för brytare på elmätaren användas. På detta sätt kommer inte strömförsörjningen till elmätaren att brytas och vi kan fortfarande avläsa och fjärrstyra din elmätare. Vid elektriskt arbete på anläggningen måste dock anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Aidon 6534 elmätare manual

Lokalt gränssnitt (HAN)

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12. Här kan du via HAN koppla upp smart hem-utrustning mot mätaren och få ut mätvärden. För närvarande tillhandahålls denna typ av utrustning inte av Härjeåns men i takt med att denna teknik utvecklas och mognar kommer du att få mer information från oss kring smarta lösningar för hemmet. Vänligen observera att du behöver kontakta oss för att få HAN-porten aktiverad om du vill använda den.

aidon elmätare lysdioder och knappar

Elmätarens displayvisning

I normal drift visar displayen aktiv mätarställning. Tryckknappen på högra sidan om mätaren kan ge tillgång till andra värden. Vid felsituation visas en varningstriangel i displayen. Om så är fallet, vänligen kontakta Härjeåns kundtjänst.

aidon elmätare displayvisning

Vanliga frågor om Aidon 6534 & 6531

Hur kommunicerar elmätaren?

Elmätaren har ett SIM-kort som kommunicerar med vår mätstation via mobilnätet, enl. nedan bild.

Hur kommunicerar elmätaren?

Jag ska installera solceller, behöver jag byta elmätare?

Om fastigheten redan har en smart elmätare behöver den inte bytas ut, men den behöver programmeras om i de fall man vill kunna sälja sin överproduktion.

Vad är en HAN-port?

HAN står för ”Home Area Network” och är kundgränssnitt som gör det möjligt för dig att koppla in utrustning (adapter) för att följa och styra din elförbrukning, inkl. elproduktion om du har solceller. Se beskrivning av elmätare.

På vilket sätt är elmätaren smart?

Den har ett så kallat kundgränssnitt som gör det möjligt via HAN-port för dig att koppla in utrustning (adapter) för att följa och styra din elförbrukning i realtid, inkl. elproduktion om du har solceller. Se beskrivning av elmätaren.

Vem äger elmätaren?

Själva elmätaren ägs av Härjeåns och vårt ansvar slutar vid mätarens HAN-port.

Här hittar du svaret på din fråga

Frågor och funderingar?

Se fler vanliga frågor om nya elmätaren eller kontakta oss så hjälper vi dig