Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Beskrivning av elmätare

Aidon 6534

Din nya elmätare kan avläsas och fjärrstyras av oss på Härjeåns Nät. Elmätarens inbyggda brytare kan slås av eller på via tryckknapp, alternativt via fjärrstyrning. Har ni behov av att stänga av elektriciteten till er bostad/anläggning ska tryckknapp för brytare på elmätaren användas. På detta sätt kommer inte strömförsörjningen till elmätaren att brytas och vi kan fortfarande avläsa och fjärrstyra din elmätare. Vid elektriskt arbete på anläggningen måste dock anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Aidon 6534 elmätare manual

Lokalt gränssnitt (HAN)

På mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12. Här kan du via HAN koppla upp smart hem-utrustning mot mätaren och få ut mätvärden. För närvarande tillhandahålls denna typ av utrustning inte av Härjeåns men i takt med att denna teknik utvecklas och mognar kommer du att få mer information från oss kring smarta lösningar för hemmet. Vänligen observera att du behöver kontakta oss för att få HAN-porten aktiverad om du vill använda den.

aidon elmätare lysdioder och knappar

Elmätarens displayvisning

I normal drift visar displayen aktiv mätarställning. Tryckknappen på högra sidan om mätaren kan ge tillgång till andra värden. Vid felsituation visas en varningstriangel i displayen. Om så är fallet, vänligen kontakta Härjeåns kundtjänst.

aidon elmätare displayvisning