Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Anmäl din flytt snabbt och enkelt!

Du har två avtal, ett för elnät och ett för elhandel

Du har två olika avtal, det ena är ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Det måste vara samma person som tecknar både elnätsavtalet och elhandelsavtalet för bostaden. Elnätsavtal för hushåll är muntliga och du får en bekräftelse efter din inflyttning. För större industrikunder är elnätsavtalen skriftliga.

Elnätsavtalet är knutet till en adress och måste alltid sägas upp vid en flytt. Oavsett om du ska flytta till eller från en bostad som är ansluten till Härjeåns elnät så behöver du anmäla din flytt till oss.

Gör en flyttanmälan här

Jag flyttar ut

Jag flyttar in

Observera att även ditt elhandelsavtal upphör när du säger upp elnätsavtalet. Efter att du flyttat ut får du en bekräftelse på att ditt elnätsavtal upphört. Om ingen ny kund meddelat inflyttning när uppsägningstiden löpt ut kommer elabonnemanget att frånkopplas. Det görs utan ytterligare avisering. Elnätsföretaget är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med frånkopplingen. Om anläggningen ska tillkopplas under ordinarie arbetstid (kl. 07.00 – 16.00) debiteras inflyttande kund en tillkopplingsavgift på f.n. 800 kr inkl. moms.

Kom ihåg elhandelsavtalet när du flyttar!

Här får du råd och tips hur du gör med ditt elhandelsavtal när du flyttar.

Läs mer

Vad gäller när du flyttar?

När du flyttar in

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. I god tid innan du flyttar in ska du därför kontakta Härjeåns Nät och teckna elnätsavtal för den anläggning/bostad du ska flytta till. Detta för att vi ska vara säkra på att vi flyttar in dig på rätt anläggning och att strömmen är påslagen.

När du flyttar ut

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas utan måste sägas upp. Detta gäller även om du bor i lägenhet och flyttar inom samma fastighet. Du är betalningsansvarig för elabonnemanget tills du har anmält utflyttning. Säg därför upp elnätavtalet i god tid innan du flyttar. Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden – aldrig retroaktivt.

Vid separation

När en i hushållet bor kvar i bostaden bör man kontrollera vem som står på elnätsavtalet och elhandelsavtalet. Elhandelsavtalet är personligt. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som tecknats av någon annan i hushållet.

Vid dödsfall

När du anmält ett dödsfall upphör avtalen som tecknats av den avlidne. Efterlevande som bor kvar måste teckna nya avtal med både elnätsföretaget och elhandelsföretaget.

Har du ingen el när du flyttar in?

Det kan bero på att den som bodde där tidigare har sagt upp elnätsavtalet och ingen ny har meddelat inflyttning. Kontakta då Härjeåns Nät på tfn. 0680-242 00 för att teckna ett elnätsavtal. För att få återinkoppling samma dag måste anmälan göras senast kl. 14.00. Vid återinkoppling vardag kl. 07.00-16.00, debiteras den som flyttar in en tillkopplingsavgift på 800 kr. Vid annan tid debiteras en högre avgift baserat på den faktiska arbetstiden och restiden.

Frågor och svar vid flytt

Härjeåns fibernät

Finns det fiber dit du flyttar?

Titta på vår fiberkarta och se om du flyttar till ett område där du kan ansluta dig till vårt fibernät eller skicka en intresseanmälan till oss så återkommer vi med hur dina nya förutsättningar för fiber ser ut.

Läs mer om fiber

Fibernätverk med öppet bredband i Härjedalen

Frågor och funderingar?

Se fler vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Fler vanliga frågor och svar