Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Hur byter jag elhandelsföretag?

Så genomförs ett byte av elhandelsföretag

Enligt ellagen kan du byta elhandelsföretag med 14 dagars uppsägningstid och i samband med inflyttning. Tänk på att du alltid har två avtal, ett med oss som elnätsföretag (där du inte kan byta leverantör) och ett med ett elhandelsföretag. Den person i din familj som står på elnätavtalet ska även vara den som tecknar elhandelsavtalet, det ska alltså vara samma person som står för båda avtalen.
Bytet kan göras varje dag i månaden och ska anmälas till oss av ditt nya elhandelsföretag senast 14 dagar före leveransstarten. Du kan också byta elhandelsföretag i samband med att du flyttar in, vilket också ska anmälas av ditt nya elhandelsföretag senast samma dag som inflyttningen sker.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag för att kunna genomföra bytet:
Personnummer, namn, adress och telefonnummer. Uppgift om vilken dag du vill att ditt nya elhandelsavtal ska börja gälla samt anläggnings-id och områdes-id (uppgifter som finns på din elnätsfaktura).

Så går det till steg för steg

1

Kontrollera att du inte har ett tidsbundet avtal med ditt nuvarande elhandelsföretag

Innan du byter elhandelsföretag, kontrollera att du inte har ett tidsbundet avtal med ditt nuvarande elhandelsföretag. Har du ett avtal om fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag och bryter avtalet under avtalstiden riskerar du att få betala ersättning till ditt elhandelsföretag.

2

Kontakta ditt nya elhandelsföretag

När du bestämt dig för att byta elhandelsföretag måste du kontakta ditt nya elhandelsföretag i god tid. De måste i sin tur meddela ditt elnätsföretag om bytet senast 14 dagar före leveransstart.

3

Elnätsföretaget bekräftar bytet till nya elhandelsföretaget

När elnätsföretaget informerats om bytet, bekräftar de bytet till elhandelsföretaget. Om några uppgifter saknas eller är fel, meddelar de detta. Ditt nya elhandelsföretag måste då rätta uppgifterna och sända ett nytt meddelande om bytet.

4

Meddelande till elhandelsföretag om att avtal upphör

Samtidigt som bytet bekräftas till ditt nya elhandelsföretag, meddelas den leverantör du lämnar att deras avtal ska upphöra det datum som överenskommits med ditt nya elhandelsföretag.

5

Din elmätare läses av

När du byter elhandelsföretag måste din elmätare läsas av för att du ska kunna få en korrekt slutfaktura från det elhandelsföretag du lämnar. Elnätsföretaget ansvarar för att läsa av elmätaren.

6

Skriftlig bekräftelse från elnätsföretaget

När bytet har genomförts får du en skriftlig bekräftelse från elnätsföretaget att bytet är klart.