Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Guider, formulär och e-tjänster

Få hjälp snabbt och enkelt

Här har vi samlat våra formulär, blanketter och andra tjänster så att du enkelt ska få hjälp att komma vidare med ditt ärende.

Flytta

Flyttar in, teckna elnätsavtal

Teckna elnätsavtal för din nya bostad i vårt elnät. Vi behöver din anmälan i god tid innan du flyttar in. Anmäl din inflyttning här.

Flyttar ut, säga upp elnätsavtal

Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden – aldrig retroaktivt. Anmäl din utflyttning här.

Separation och dödsfall

Det är mycket att tänka på både vid en separation och ett dödsfall. Här har vi enkelt sammanfattat vad du behöver göra gällande elnätsavtalet.

Elanslutning

Ny elanslutning

Ta del av vår nyanslutningsguide och få offert på anslutningsavgift.

Ändra elanslutning

Ta del av vår ändringsguide och få information om hur du går till väga för den ändring du vill göra.

För- och färdiganmälan

Härjeåns Nät AB använder sig av foranmalan.nu där kommunikation sker mellan auktoriserad elinstallatör och oss, i ärenden som berör befintlig eller ny elanslutning.

  • Föranmälan skickas in av elinstallatören innan arbetet börjas.
  • Färdiganmälan skickas in av elinstallatören när arbetet är utfört enligt information i installationsmedgivande från Härjeåns. Därefter vidtar vi ev. nödvändiga åtgärder för att färdigställa anslutningen.

Elmätare Aidon 6534 & 6531, manual

Manual till elmätare Aidon 6534 & 6531, som vi sätter upp hos våra kunder.

Läs in fler

Strömavbrott

Avbrottsersättning, hur fungerar det?

De som drabbas av strömavbrott som varar längre än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning. Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Ersättningen betalas ut automatiskt till berörda. Inom 6 månader från tidpunkten för avbrottet görs avdrag på dina elfakturor. Läs mer om bl.a. ersättningens storlek och om undantag.

Skadeanmälan

Om du som konsument har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott, kan du enligt ellagen ha rätt till skadestånd. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall dina förluster och skador. Vi rekommenderar att du snarast gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Skadeanspråk till oss ska ställas inom två år från det att skadan inträffade. Läs mer och gör din skadeanmälan där.

Arbete i nära anslutning till ledningsgator

Avverkning och arbete i skog nära ledningsgator

För att minska risken för olyckor i skogligt arbete har vi sammanställt en guide med riktlinjer och rekommendationer för hur du som skoglig aktör ska gå till väga i samband med avverkning intill våra ledningsgator. Läs mer i vår avverkningsguide.

Fälla träd i anslutning till våra elledningar

Har du träd på din mark i anslutning till våra elledningar, som med risk för att de fälls på ledningen inte törs fälla själv. Vi kan efter bedömning ansvara för att träden tas ner på ett säkert sätt. Om de träd du önskar fälla står på annans mark, är det markägaren som ska skicka in förfrågan. Läs mer i vår guide.

Avtalsvillkor

Elnät, konsument

Överföring av el regleras enligt allmänna avtalsvillkor som utarbetats i samarbete mellan Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen. Syftet är att stärka privatkundernas ställning och klargöra parternas ansvar och skyldigheter. Senaste avtalsvillkor för konsumentkunder heter Nät 2012 K rev:
Nät 2012 K, (rev 2)

Elnät, högspänningskunder

Överföring av el regleras enligt allmänna avtalsvillkor som utarbetats i samarbete mellan Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen. Syftet är att stärka kundernas ställning och klargöra parternas ansvar och skyldigheter. Senaste avtalsvillkor för högspänning heter Nät 2012 H rev.
Nät 2012 H, rev

Fiberanslutning

Intresseanmälan fiber

Vill du ansluta till vårt fibernät får du gärna göra en intresseanmälan via formuläret vi länkar till här. Då kontaktar vi dig och meddelar hur dina förutsättningar för fiber ser ut.

Gör en intresseanmälan ang. fiberanslutning.

Fiberanslutning till, från start till mål

I vår guide ”från start till mål” beskriver vi alla steg för ansluta fiber. Gå till guiden.

Instruktion för fiberanslutning och grävning till Härjeåns fibernät

När du har beställt en fiberanslutning från Härjeåns, är det dags för dig att börja förbereda för anslutningen. Här kan du ladda ner en instruktion gällande ditt arbete och ansvar innan vi kan komma och göra anslutningen till fibernätet.

Aktivera ditt bredband

Kom igång och aktivera ditt bredband, vi erbjuder bredbandstjänster via samarbete med Zitius. Läs mer i guiden “kom igång och aktivera ditt bredband”.

Certifikat och policys

Vår uppförandekod

I vår uppförandekod tydliggörs hur vi som företag och affärspartner förväntar oss att ni som leverantör och samarbetspartner levererar tjänster och produkter med omsorg om miljö och människa, samt främja en hållbar utveckling. Ladda ner och ta del av vår uppförandekod.

Policys FSC och PEFC

Härjeåns Energi AB ska i tillämpliga delar efterleva “Policy for the Association of Organisations with FSC” (FSC-POL-01-004) respektive “Due Dilligense Systems DDS” (PEFC ST 2002:2013). Härjeåns Energi AB tar avstånd ifrån och är ej delaktig i:
a) Illegal avverkning eller handel med illegalt trä eller skogsprodukter
b) Kränkning eller åsidosättande av hävdvunna eller legala rättigheter
c) Avverkning och ödeläggelse av skogar med högt bevarandevärde
d) Omfattande omvandlingar från skog till plantager eller andra icke-skogliga områden
e) Introduktion av genmanipulerade växter och organismer
f) Kränkning eller åsidosättande av någon av ILO:s konventioner

PEFC spårbarhetscertifikat

Härjeåns Energi AB har åtagit sig att uppfylla enligt processcertifiering för: Produktion och försäljning av sågspån, briketter och pellets enligt volym kredit metoden, som överensstämmer med kraven enligt PEFC™ ST 2002:2013.

Ladda ner PEFC spårbarhetscertifikat, certifikat kod 2014-SKM-PEFC-77.

FSC spårbarhetscertifikat

Härjeåns Energi AB, har åttagit sig att uppfylla enligt processcertifiering för: Produktion och försäljning av sågspån, briketter och pellets enligt volym kredit metoden som överensstämmer med kraven i standarderna enligt FSC-STD-40-004 ver 3.0.

Ladda ner FSC spårbarhetscertifikat, licens kod FSC-C121486.

Energimyndigheten Hållbarhetsbesked

Härjeåns Energi innehar Hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten både som pelletsproducent samt som användare av fasta biobränslen. I våra pannor eldar vi biobränsle som härstammar från svensk skogsbiomassa. I pelletsproduktionen använder vi svenskt sågspån från sågverk i närområdet. Spånet klassas som en restprodukt från träindustrin.

Läs in fler

Faktura och betalning

Om din elnätsfaktura

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet i området där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper själva elen av. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern får du oftast en faktura, annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Loggar du in på Mina Sidor kan du enkelt hitta dina fakturor.

Betala fiberanslutning

Vi skickar en faktura till dig när installationen är slutförd.

Bankgiro

Önskar du göra inbetalning via Bankgiro så är våra uppgifter enligt nedan.
Härjeåns Nät AB: 782 – 8726
Härjeåns Kraft AB: 780 – 9163

Kontakta oss

Ring oss på 0680-242 00

Måndagar: 08.30-16.00
Tisdag-fredag: 08.00-16.00
Lördag-söndag: stängt

E-post: info@harjeans.se

Fler kontaktvägar

Kontakta oss på kundservice

Att tänkta på vid strömavbrott

Om det blir strömavbrott - vad gör jag då?

Tips vid strömavbrott

Tips och att tänka på vid strömavbrott

Så förnyar vi elnätet

Elbilens framfart, solcellsenergi vars överskott skickas till elnätet, vindkraftparker som ansluts – vi är delaktiga i att uppnå klimatmålet om en förnybar produktion år 2040.

Läs om våra projekt

Nyheter från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns i branschen