Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vad händer med vattenkraften vid vårfloden

Publicerad 17 oktober 2021

Snön smälter och det forsar i våra floder. Det är vår och vattenkraftens högtid.

Det är tiden på året då snösmältningen på fjället bildar kraftig vårflod med höga flöden av vatten som forsar genom våra åar och älvar. En naturlig kraft som inte bara är häftig att se på, utan även förser oss med energi genom våra vattenkraftverk. Vi besökte Kvarnströmmens kraftverk i Funäsdalen tillsammans med Thomas Grubb, vattenkraftstekniker på Härjeåns, för att ta reda på hur vårfloden påverkar vattenkraften.

Hej Thomas! Vad händer egentligen vid våra vattenkraftverk så här års när snön smälter och vårfloden fullkomligt exploderar i våra åar?
Ja det är en otrolig kraft, och vi kan väl säga att det är vår högsäsong för vattenkraften. För oss, med våra 11 kraftverk, måste vi alltid ha koll på att allt fungerar som det ska. Speciellt under denna period på året med så höga flöden. Allt sköts via vår driftcentral och vi har extrapersonal på jour dygnet runt under denna period för att säkra att allt fungerar som det ska.

Kan vi ta vara på allt vatten som forsar?
Här vid Kvarnströmmens kraftverk kan vi ta in 6 kubikmeter vatten i sekunden men i hela forsen strömmar just nu ca 50 kubikmeter i sekunden, resten går vidare nedströms.  Kvarnströmmen är det första kraftverket där Ljusnan börjar rent geografiskt, så vattnet forsar sedan vidare genom 19 andra kraftverk innan älven rinner ut i Bottenhavet.

Så vi producerar på max nu alltså?
Ja, lite förenklat kan sägas så. Kvarnströmmen har ett naturligt flöde och regleras inte genom dammar, som större kraftverk gör. Så här produceras el hela tiden, så länge vattnet strömmar. Men denna tid på året produceras såklart mest. Vi producerar ca. 3 GWh el här per år. Med det kan vi förse ca 150 villahushåll i området med el per år.

Vad innebär det egentligen att kunna reglera vattenkraften?
I större kraftverk har man dammar som gör att man kan släppa på vatten och producera el när det behövs. Nu under vårfloden fylls dammarna på för att kunna leverera el under året. När efterfrågan på el ökar, släpper man på vatten från magasinen för att öka på produktionen. På samma sätt kan man stanna av produktionen om efterfrågan minskar.

Vi står vid foten av Funäsdalsbergets skidbackar där snösmältningen tagit fart på riktigt. Häftigt att ha ett vattenkraftverk så nära inpå, kommer det väl till pass under vintern då backarna behöver el för att liftarna ska snurra?
I det stora hela kan sägas att den el som produceras i vår del av landet kommer från vatten- eller vindkraft. Detta då elen alltid går den kortaste vägen från produktion till konsumtion. Så liftarna får säkerligen en del kraft härifrån, men Kvarnströmmens kraftverk är litet i sammanhanget så det behövs absolut skjutas till från andra kraftanläggningar för att säkra driften under året.

Tack Tomas!

Visste du att:

  • Härjeåns äger 11 vattenkraftverk och producerar näst intill 100 GWh per år. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen hos 5000 villahushåll.
  • Kraftverken i Ljusnan har en sammanlagd produktion på ca 3661 GWh per år
  • Vatten är basen i vår energiproduktion i Sverige, den står för ca. 40% av den totala produktionen.
  • Vattenkraft är en viktig förutsättning för att vi i Sverige ska kunna ställa om till 100 % förnybar energiproduktion. Med vattenkraft är det möjligt att reglera energin när de andra förnybara källorna såsom sol och vind inte kan producera energi.

Läs mer