Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Härjeåns och Tänndalen i samarbete för framtidens hållbara besöksnäring

Publicerad 16 februari 2024

Hur kan användningen av batterilösningar i en liftanläggning främja en hållbar besöksnäring och samtidigt avlasta elnätet? Detta har Jacob Olofsson undersökt under sitt examensarbete inom utbildningen till Elkraftingenjör. 

Studien bygger på att öka förståelsen och utvärdera effekten av att integrera avancerade batterilösningar i ett liftsystem. 
–Studien hjälper oss att utvärdera hur nya tekniska lösningar kan bli en del av framtidens smarta elnät. Detta genom att minska belastningstopparna i elnätet under skidliftarnas drift och snöproduktion, säger digitaliseringschef Malin Segerborg. 

Jacob tog examen från utbildningen som elkraftingenjör vid Mittuniversitetet under hösten 2023 och jobbar idag på Härjeåns driftavdelning.
–Då jag redan hade foten inne hos Härjeåns under min utbildning kändes det naturligt att göra mitt exjobb mot företaget. Att dessutom kunna bidra till nya insikter hos våra kunder känns extra kul, säger Jacob Olofsson som idag jobbar på Härjeåns driftavdelning. 

Genom att använda avancerade simuleringar baserade på historiska mätdata har man inom projektet använt sig av programvaran Matlab för att utforska och testa olika batteristorlekar. Resultaten pekar på att lastutjämning är tekniskt möjlig under skidliftarnas drift. Även under snöproduktionen visar resultaten på möjligheten att använda batterilösningar, även om detta kräver större batterier och en högre inmatad effekt från elnätet.  

Resultatet visar även på att batterilösningarna kan användas under lågsäsong för att tillhandahålla frekvenshållningsreserv till Svenska Kraftnät. Detta innebär att anläggningen också kan bidra till att stabilisera elnätet under perioder samtidigt som det ger intäkter genom att sälja tjänster på flexibilitetsmarknaden. 
–Vi jobbar kontinuerligt med att ställa om vår verksamhet till en mer hållbar drift. Smarta energilösningar är en central del i det arbetet. Att i samverkan med Härjeåns undersöka dessa bitar ger oss fler svar i vårt hållbarhetsarbete, säger Rasmus Bent anläggningschef Tänndalen.  

Studien som är avgränsad till att undersöka de tekniska perspektiven av ett batterisystem tar inte hänsyn till de ekonomiska aspekterna av en investering. 
–De ekonomiska aspekterna av en investering i dessa batterilösningar kräver naturligtvis ytterligare utredning innan fullskalig implementering. Men dessa resultat öppnar dörrarna för en framtid där hållbara och effektiva vintersportanläggningar är möjliga utan att kompromissa med kvaliteten eller gästernas upplevelser, avslutar Rasmus Bent.  

 

Läs mer