Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Världsunik forskning i Sveg

Publicerad 17 maj 2023

Världsunik forskning för bättre bränslepellets testas i Sveg

Förra veckan blev 800 ton sågspån till pellets i en världsunik testkörning i Sveg. Det är en del i ett forskningsprojekt kring pellets som görs i stor skala där man undersöker kvalitetsskillnader baserat olika råvarusammansättningar.

— Det vi vill åstadkomma med studien är att förbättra kvaliteten och göra det säkrare att lagra, hantera och leverera pellets, säger Michael Finell, forskare vid SLU och projektledare för projektet som går under namnet InnoPels.

Världsunik testkörning

För att undersöka möjligheterna till förbättringar kopplat till pellets transporterades förra veckan 800 ton färskt klentimmer- och grovtimmerspån av tall till Härjeåns Energis pelletsfabrik i Sveg där det utfördes en imponerande testkörning.

Forskningen bedrivs bland annat genom att studera hur låg- och högtemperaturtorkning i kombination med olika typer av spån påverkar egenskaperna när det kommer till fysikaliska egenskaper och optimering av långvarig lagring. Ett problem med pellets är nämligen att det kan bildas brandfarliga och giftiga gaser samt generera självuppvärmning när det lagras vilket i sin tur bidrar till ökad brandrisk.

— Det här är jättestort. Det är världsunikt att man gör så här stora forskningsförsök med pellets. Vanligtvis står man i labb med mindre körningar, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare och projektledare på Paper Province.

Det som gör det möjligt att nå denna volym är samverkan mellan akademi, forskning och industri. Emil Mattsson, projektledare på Härjeåns berättar mer om hur resultatet kan gynna pelletsproduktionen vid fabriken i Sveg.

— Det är en intressant forskning som vi hoppas kunna ge oss insikter i hur pelletsproduktionen kan effektiviseras, men också hur slutprodukten kan uppnå en högre kvalitet. Det skulle gynna hela marknaden.

Tidigare tester

Testkörningen i Sveg var den andra av två stora. Den första genomfördes i höstas hos Solör Bioenergi Pellets i Älvdalen med lågtemperaturtorkning. Denna gång användes i stället en tork med hög temperatur.

— Testkörningen under veckan gick bra, nu fortsätter vi göra mätningar och analyser innan vi kan se resultatet, säger Michael Finell från Sveriges lantbruksuniversitet.

Michael Finell är projektledare för InnoPels vilket är det projekt som forskningen bedrivs inom. Deltar gör även Karlstads universitet, Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB och Bergkvist Siljan Skog AB. Projektet finansieras av VINNOVA.

 

Läs mer