Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Köpvillkor och reklamation

Köpvillkor

Leveranstid

Leveranstiden är normalt inom 10 arbetsdagar efter beställningsdag (orderdag före kl 16:00 = dag 0, vid beställning helgdagar räknas första arbetsdag som dag 0 ), leveransperioden kan bli längre vid leveranstoppar och under lågsäsong. Leverans sker mellan 06.00 – 22.00 alla dagar i veckan. Prislistan gäller Sveriges fastland och öar med broförbindelse med bärighet för tung lastbil. Vid krav från säljare på förskottsbetalning av köparen sker leverans inom 10 arbetsdagar från att betalningen inkommit. Väntetid för färja debiteras vid leverans utan fasta broförbindelser.

Avisering

  • Telefon 60 kr.
  • SMS 0 kr.
  • E-post 0 kr.

Telefonavisering: Om mottagaren inte kan nås trots upprepade försök läggs ordern om, vilket innebär att leverans sker inom 10 nya arbetsdagar. Vid avisering via SMS, epost eller ingen avisering ansvarar kunden för att förråd och mottagningsplats är iordningställt för leverans inom leveranstiden.

Mottagarens ansvar vid mottagande av pallar med pellets i småsäckar

Mottagaren ansvarar för:

  • Att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt. Det är viktigt att platsen är möjlig att nå med de fordon som används. Transportören försöker alltid uppfylla era önskemål om anvisad plats, men vi har ingen skyldighet att lossa i garage, förråd eller liknande. Transportören avgör vid leverans vad som är möjligt.
  • Att säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs.
  • Varan efter leverans.
  • Att beställd vara får plats på anvisad plats.
  • Att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
  • Framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad.
  • Obruten pall kan förvaras under kortare tid utomhus utan väderskydd, bruten pall måste täckas över eftersom säcken är perforerad med små hål och därför inte vattentät.

Handla hos oss och betala via Klarna

När du handlar hos Härjeåns Energi betalar du din leverans enkelt via Klarna, där du kan välja direktbetalning, faktura eller delbetalning. När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du hittar all information du behöver om betalningsvillkor, kreditprövning mm, samt kan ladda ner dina fakturor från klarna.se.

Direktlänk till Klarnas allmänna villkor

Du har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Härjeåns Energi AB behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra leverans av pellets till kunden, marknadsföring samt information till kunden. Se Härjeåns dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Härjeåns personuppgiftsbehandling.

Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Härjeåns eller Klarna.

Avbeställning

Enligt konsumentköplagen: Om du skall avbeställa meddelar du säljaren att du inte vill ha varan. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning för de särskilda kostnaderna för avbeställningen, till exempel returtransport av aktuella varor. (Konsumentköplagen, SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare)

Reklamation

Vi på Härjeåns Energi gör allt för att du som kund ska vara nöjd med våra produkter och vår service. Skulle det trots detta uppstå en situation där du inte är nöjd med vårt åtagande, är vi angelägna om att du kontaktar oss på kundtjänst så att vi får möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Om din order är skadad eller innehåller fel kvantitet, kontakta oss snarast efter mottagandet.

Reklamera så här

Om du vill reklamera vara eller tjänst skall du underrätta Härjeåns Energi inom skälig tid normalt 14 dagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckt felet. (Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till men, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad). Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren ge leverantören möjlighet at ta prov på varan, minst 4 kg om analys skall kunna göras. Reklamation på förbrukad vara godkänns ej. Om mottagaren inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan kunden inte göra gällande fel på vara. Fel beträffande finfraktioner föreligger om finfraktionen överstiger 4 viktprocent vid mätning på sex slumpvisa prover i förrådet. Hela provet vägs, tumlas och vägs igen enligt Svensk Standard SS187180