Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Högt energiinnehåll och kan ersätta 50-80% av din uppvärmning

Moderna pelletspannor är idag i stort sett helt automatiserade som kräver minimalt med arbete. Det du behöver göra är fylla på pellets, göra rent och ta ut askan. Hur mycket skötsel och underhåll anläggningen kräver beror på vilken lösning man har.

Pellets har ett högre energiinnehåll än till exempel ved och skall därför eldas i speciella pannor, brännare och kaminer. Du kan värma din fastighet med pelletsbrännare eller pelletskamin. Pelletsbrännare monteras på en befintlig panna – oljepanna, vedpanna eller kombipanna.

Pelletskamin kan beroende på effekt, byggnadens yta och planlösning, ersätta 50-80% av din uppvärmning. Idag finns även kaminer som inte kräver skorstensinstallation – bara du monterar den mot en yttervägg.
Byter du från elvärme till pellets minskar koldioxidutsläppen med cirka 50 gånger. Byter du från olja till pellets minskar utsläppen med cirka 170 gånger.

Effektivare än vedeldning

Pellets är färdig vara med låg fukthalt och högt energivärde – ger bättre förbränning och lägre utsläpp än vedeldning. Pellets brinner lugnt och effektivt – påfyllning kan ske med automatik. Mindre arbetsinsats, mindre lagringsutrymme än ved – ingen torktid.

Klimatneutralt, en del av naturens kretslopp

Pellets är ett klimatneutralt bränsle eftersom det vid förbränning släpper ut samma mängd koldioxid som det växande trädet en gång tog upp från luften. Som pelletseldare bidrar du till ett hållbart samhälle. När du eldar med pellets sker nämligen ingen försurning, inga skadliga koldioxidutsläpp och ingen påskyndning av växthuseffekten. Därför är pellets, liksom andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Se också