Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Att elda med pellets av högt enerivärde är klimatneutralt och effektivare än vedeldning

Beställ din pellets här

Högt energivärde och kan ersätta 50-80% av din uppvärmning

Moderna pelletspannor är idag i stort sett helt automatiserade och kräver minimalt med arbete. Du behöver bara fylla på pellets, göra rent och ta ut askan. Hur mycket skötsel och underhåll anläggningen behöver beror på vilken lösning du har.

Pellets har ett högre energivärde än till exempel ved och ska därför eldas i pannor, brännare och kaminer för pelletsändamål. Du kan värma din fastighet med pelletsbrännare eller pelletskamin. Pelletsbrännare monteras på en befintlig panna (oljepanna, vedpanna eller kombipanna). Pelletskamin kan beroende på effekt, byggnadens yta och planlösning, ersätta 50-80% av din uppvärmning. Idag finns även kaminer som inte kräver skorstensinstallation, bara du monterar den mot en yttervägg. Byter du från elvärme till pellets minskar koldioxidutsläppen ca 50 gånger. Byter du från olja till pellets minskar utsläppen ca 170 gånger!

Effektivare än vedeldning

Pellets är en färdig vara med låg fukthalt och högt energivärde som därför ger bättre förbränning och lägre utsläpp än vedeldning. Pellets brinner lugnt och effektivt där påfyllning kan ske med automatik, vilket ger lägre arbetsinsats, mindre lagringsutrymme än ved (ingen torktid) som resultat.

Klimatneutralt och en del av naturens kretslopp

Pellets är ett klimatneutralt bränsle eftersom det vid förbränning släpper ut samma mängd koldioxid som det växande trädet en gång tog upp från luften. Som pelletseldare bidrar du till ett hållbart samhälle. När du eldar med pellets sker nämligen ingen försurning, inga skadliga koldioxidutsläpp och ingen påskyndning av växthuseffekten. Därför är pellets, liksom andra förnybara biobränslen, befriad från bränsle- och koldioxidskatt.

Se också