Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

En vetenskaplig grund för ett mer hållbart samhälle

Forsknings- och utvecklingsgruppen inom Härjeåns Energi

Under 2010 hade vi de första kontakterna med Karlstads universitet eftersom vi ville förbättra kompetensen hos våra medarbetare. Det resulterade i en kurs till alla anställda, vilken hölls av Karlstads universitet under våren 2012.

Målet är att minska driftstopp för att öka produktionen av bioenergi

Sedan 2014 har vi en doktorand anställd vid Karlstads universitet. Denne arbetar med att minska igensättningarna i vår tork och därmed minska kostnaderna för rengöring och produktionsbortfall. Kostnaden vid varje rengöring är i storleksordningen 1-1,5 miljon kronor plus kostnaden för två veckors produktionsbortfall. Målet är att förbättra kunskapen om nedsmutsning och hitta strategier för att minska driftstopp och möjliggöra ökad produktion av bioenergi. När doktoranden startade var den typiska gångtiden fyra veckor mellan varje rengöring, två år senare mer än 16 veckor. Hittills har samarbetet varit mycket givande.

Vetenskapligt perspektiv vid produktions- och underhållsplaner

De senaste åren har vi träffats minst två gånger per år. Diskussionen har varit omfattande och handlat om mer än bara problemen med igensättning Vi har kunskap om anläggningen i Sveg och representanter från universitetet har ett vetenskapligt perspektiv. De använder deras perspektiv för att ge värdefull input om vilka frågor som är värda för oss att titta på när vi gör våra produktions- och underhållsplaner. Samarbetet med Karlstads universitet ger oss en vetenskaplig grund i vårt dagliga arbete. Det tycker vi är ett bra exempel på samtidig akademisk excellens och industriell relevans.

Roger Renström är docent i miljö och energisystem vid Karlstads universitet. Han disputerade 2004 på torkning av sågspån i ånga och har sedan dess utvidgat sin kompetens till att även omfatta pelletering av spån och lagring av pellets. Roger blev docent 2010.

Lena Brunzell är lektor i miljö och energisystem vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2010 på torkning av textilier. Lena har kompetens inom statistisk försöksplanering, mätning och utvärdering av resultat. Hon har nyligen utökat sin kompetens med XRF-mätning (röntgenflourescens).

Forskningsprojekt

I samarbete för framtidens elflyg i Sverige

Syftet var att utreda möjligheten för en regional flygplats att ställa om till klimatneutral energi och dessutom kunna använda energin för att ladda ett elflygplans batterier.

Läs mer

Forskningsprojekt i samarbete för framtidens elflyg i Sverige

Samarbeten för framtiden

Tillsammans med Tekniksprånget ger vi ungdomar chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken

Läs mer