Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

6 eller 8 mm pellets i 16-kg säck från norrländsk virke

Beställ din pellets här

Pellets från skog till leverans

Pellets kan även benämnas värmepellets eller träpellets. Våra produkter tillverkas av sågspån från norrländsk gran och fura. När sågverken i närområdet producerar sina produkter blir spånet över som en restprodukt. Vi tar hand om spånet och förädlar det till en hållbar energiprodukt. Råvara blir bioenergi när spånet mals i anläggningen och torkas, pressas sedan genom en matris, skärs av i rätt längd och kyls sedan för att lagras. När pelletsen ska ut till kund sållas den först från damm och mindre partiklar innan den hamnar i bulkbilen eller paketeras i påsar på pall.

Fakta pellets, 6 eller 8 mm

Innehåll: 100% trä
Bredd: 6 eller 8 mm ø
Längd: max 4 x d (24 eller 32 mm)
Fukthalt: <8% Energivärde: >4,85 MWh/ton
Askhalt: 0,3%

Kvalitet, miljö & certifiering

Vår pellets är kvalitets- och miljösäkrad och tillverkas av sågspån från närbelägna sågverk i och omkring Dalarna och Härjedalen. För att säkra kvaliteten sker kontinuerliga laboratorietester via externa ackrediterade laboratorier. Företagens gedigna erfarenhet, höga kompetens och moderna tillverkningsutrustning säkrar en god kvalitet. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Vår pellets uppfyller kraven för svensk bränslepellets klass 1. Vi strävar alltid att uppnå högsta kvalitet med miljö och säkerhet som ledord i hela produktionskedjan. Kvitton på att vi lyckats är certifieringarna enligt standarderna FSC-STD-40-004 ver 3.0.

Förvara din pellets väl skyddad

Förvara din pellets väl skyddad

Förvara pellets väl skyddad från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag. Placera den till exempel på pall. Var dock uppmärksam på kondens. Blir pelletsen blöt faller den sönder/återgår till spån.

Pellets har en uppsugningsförmåga på tre gånger sin egen vikt. Därför har pellets också med fördel andra användningsområden, till exempel som strö i komposter, torrtoaletter, kattlådor och stallströ.

Se också