Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Torvprodukter från Härjedalen

Biobränslen i Sveg sedan 1989

Sedan 1989 har produktion av torra biobränslen varit en viktig del av vår verksamhet i Sveg. Anläggningen byggdes ursprungligen för att förse Vattenfalls anläggning i Uppsala med torvbriketter. Historiskt sett har torven spelat en viktig roll som en nödvändig råvara under flera hundra år, inte minst som råvara för att utvinna energi. 

Torvens framtid 

Tillgång och eventuell brist på energi i hela landet och i en nära framtid är känd. Som värmeproducent ser vi att tillgången på biobränsle är begränsad och att torvtillgångarna kan komma att spela en viktig roll för vårt energisystem. Samtidigt som vi lever i en orolig värld ska hela vårt samhälle ställas om till eldrift. Därför har Energimyndigheten nyligen initierat en studie för att utvärdera om svensk energitorv skulle kunna utgöra en resurs för svensk energiberedskap. Detta är ett spännande steg som kan ge ny insikt om hur torv kan spela en viktig roll i att säkra vår nationella energiförsörjning. 

Del av lösningen för en hållbar framtid 

Det är viktigt att notera att torv som energikälla har en påverkan på miljön, på samma sätt som andra energikällor. Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan genom att följa stränga miljöstandarder och kontinuerligt utveckla hållbara metoder för vår verksamhet. Genom vår verksamhet strävar vi efter att vara en del av lösningen när det gäller att möta energibristen i Sverige, samtidigt som vi tar ansvar för miljön och framtida generationer. 

Våra koncessionsområden

Klicka här för att få mer information om våra koncessionsområden

Läs mer

Se också

Nyheter från Härjeåns

Senaste nytt från Härjeåns

Alla

Härjeåns informerar

Kompetens och utbildning

Nyheter

Pressmeddelanden

Läs in fler