Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Torvprodukter från egna täkter i Härjedalen

Torv med kvalitet från råvara till kund

Vårt kvalitetssäkringssystem följer torvprodukten från råvara till kund. Tester och laboratorieprovning sker kontinuerligt både i vårt eget laboratorium och i externa ackrediterade laboratorier. Med gedigen erfarenhet, höga kompetens och modern tillverkningsutrustning så säkrar vi en hög kvalitet på vår torv.

Stor produktionskapacitet ger hög leveranssäkerhet

Med en produktionskapacitet på 300 000 ton biobränslen per år är vi flexibla och har en hög leveranskapacitet. Till större industrikunder levereras pellets och briketter lastade i containers som kostnadseffektivt levereras direkt med järnväg. Ett tåg-set omfattar ca 1 000 ton biobränslen. Lagerhållning kan ske i våra containers.

Våra koncessionsområden

Klicka här för att få mer information om våra 28 koncessionsområden

Läs mer

Biobränslen i Sveg sedan 1989

Sedan 1989 har vi tillverkat torra biobränslen i Sveg. Anläggningen byggdes ursprungligen för att leverera torvbriketter till Vattenfalls anläggning i Uppsala. Vi har under de senaste åren tillverkat briketter med både torv och trä som råvara. Våra kunder är främst värmeverk i Uppsala och Stockholm där transporterna sker med järnväg. 2006 kompletterade vi produktsortimentet med pellets för både industri- och privatmarknad.

Se också

Nyheter från Härjeåns

Ta del av intressanta reportage och läs om det senaste hos Härjeåns och i branschen