Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Så här går en ändring av din anslutning till, från start till mål

1

Var ute i god tid!

Din ändringsförfrågan kan innebära att vi behöver göra åtgärder i elnätet, därför behöver vi ha information om ändringen minst 6 veckor innan din elinstallatör förväntas påbörja arbetet (säkringsändringar inom 16-25A kan färdiganmälas direkt, se nedan). Förändringen av din elanslutning kan innebära en kostnad för dig som kund, exempelvis utökning av abonnemang eller flytt av mätarskåp. I de fallen återkommer vi med en offert.

2

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

En som hjälper dig med jobbet.  Här kan du få tips på behöriga elinstallatörer.

3

Elinstallatören skickar en föranmälan

Skickas till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som ska göras.

4

Elinstallatören skickar in en färdiganmälan

Säkringsändringar inom 16-25A kan färdiganmälas direkt av elinstallatören som inte behöver invänta installationsmedgivande från oss.

För andra ändringsärenden krävs installationsmedgivande innan elinstallatör kan utföra arbetet och vidare göra en färdiganmälan.

5

Ev. samordning krävs för slutåtgärder

En inskickad färdiganmälan från installatör innebär som regel att installatörens arbete är klart och Härjeåns kan vidta eventuella slutåtgärder. Men i vissa fall behöver åtgärder samordnas t.ex. vid flytt av mätarplats / ombyggnation från direktmätning till mätning med strömtransformatorer och vice versa.

Viktig information vid ändring av anslutning

Vi behöver beställningen minst 6 veckor innan

Vi behöver beställningen minst 6 veckor innan du vill att arbetet ska börja. Räkna med att det kan ta upp till tre månader vid en enklare ändring.

Beroende på omständigheter kan det ta längre tid

Beroende på olika omständigheter kan det ta längre tid. Inom vårt elnätsområde där det ofta är långa avstånd och tjäle i marken, kan det ta längre tid. Ibland behöver vi bygga ut vårt elnät och då kan en anslutning dra ut på tiden.

Föranmälan från installatör

Ska du anlita en installatör för att montera ett normenligt mätarskåp då ska installatören skicka in en föranmälan via foranmalan.nu. Se mer info i vår guide Ändra anslutning “Så här går en ändring av din anslutning till, från start till mål”.

Frågor och funderingar?

Se vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Till vanliga frågor och svar

Vad kostar ändring av anslutning?

Storleken på säkring avgör hur mycket el du kan använda samtidigt. Om du inte använder all din kapacitet eller kan sprida ut ditt användande av produkter som kräver el, kan det vara idé att säkra ner och därefter ändra ditt abonnemang. Om du gör en nedsäkring eller ändring inom samma säkringsintervall, t.ex. ändring från 25 A till 20 A, gör vi ändringen utan kostnad för dig.

Vill du utöka din säkring mellan stegen nedan så debiteras en utökningsavgift. Kostnaden för ändringen beror på vilket arbete som krävs för att ändra.

Kontakta en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som ska göras samt bifogar en situationsplan med fastigheten inritad och placering av mätarskåp. Utifrån det skickar vi en offert på anslutningsavgiften och en beställningsblankett till dig.

Våra säkringssteg

Max

25A (16, 20 och 25A)

Max

35A

Max

63A

Från

80A och uppåt per säkringsstorlek

Tillfällig anslutning

Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger eller till ett event?

Vi behöver din ansökan minst fyra veckor före strömmen behövs. Anslutning i befintligt nät kostar 5000 kr och vi erbjuder hyra av byggcentral med 25 eller 63 Ampere för 500 kr/mån.

Beställ tillfällig anslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning som byggström eller för ett event

Ska du gräva, schakta eller fälla träd på din mark?

Ett gott samarbete mellan dig och oss minskar risken för driftstörningar i elnätet och ökar säkerheten.

Läs mer