Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Behöver du en ny permanent elanslutning?

Förlängda leveranstider

Det är utmanande tider med tanke på världsläget som skapar brist på material och komponenter. Ett läge som drabbar oss och våra leverantörer vilket medför att leveranstider för kommande elanslutningar kommer att vara längre än normalt.

Vet du redan nu att du kommer att behöva en elanslutning under nästa år så rekommenderar vi att du hör av dig så fort som möjligt och beställer en anslutning. Börja med att fylla i en offertförfrågan här nedan.

Offertförfrågan ny anslutning

Så här går en ny anslutning till, från start till mål

1

Var ute i god tid!

Var ute i god tid. Inom vårt elnätsområde där det ofta är långa avstånd och tjäle i marken, kan det ta längre tid. Att få till en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par veckor upp till ett år, eller i undantagsfall längre beroende på komplexitet.

2

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

En som hjälper dig med jobbet. Här kan du få tips på behöriga elinstallatörer.

3

Elinstallatören skickar en föranmälan

Skickas till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som skall göras samt bifogar en situationsplan med fastigheten inritad och placering av mätarskåp.

4

Du skickar in en beställning

Vi skickar en offert till dig på anslutningsavgiften. Du beställer anslutningen genom att underteckna den bifogade beställningen som returneras till oss. Efter beställningen skickas en faktura till dig för anslutningen.

5

Arbetet påbörjas

Så fort vi fått in din beställning påbörjas arbetet med att möjliggöra anslutningen. När anslutningsavgiften är betald skickas installationsmedgivande till din elinstallatör och de kan påbörja sitt arbete.

6

Färdiganmälan skickas in och vi ansluter

När elinstallatören är klar (enligt förutsättningar i installationsmedgivande) skickas färdiganmälan till oss och vi planerar in och utför anslutningen av din fastighet till elnätet. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

Viktig information vid nyanslutning

Beroende på olika omständigheter kan det ta längre tid

Inom vårt elnätsområde där det ofta är långa avstånd och tjäle i marken, kan det ta längre tid. Ibland behöver vi bygga ut vårt elnät och då kan en anslutning dra ut på tiden. Om ändringen medför kostnader för dig som kund kommer vi att informera dig om det.

Återställning av mark

Härjeåns ansvarar för att återställa mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

Hur fungerar min nya elmätare Aidon 6534/6531?

När din nya mätare levereras lämnar vi även en manual, du kan också hitta manualen här på hemsidan.

Anslutning av reservkraft

Frågor och funderingar?

Se vanliga frågor och svar eller kontakta oss så hjälper vi dig

Till vanliga frågor och svar

Vad kostar en ny anslutning och hur beräknas det?

För de flesta anslutningar betalar man en anslutningsavgift. Kostnaden beror på vilka förändringar och vilket arbete som måste göras samt på hur stor säkring eller effektbehov (kW) du önskar. För elanslutningar upp till max 25 Ampere och vid ett avstånd om max 1800 meter från närmaste anslutningspunkt i vårt elnät tillämpas en schablonmetod för beräkning av anslutningsavgift. Schablonmetoden är framtagen av Energimarknadsinspektionen.

Anslutningspunkt

Den punkt i elnätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. Härjeåns fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall.

Tillämpningsbestämmelser

– Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.

– Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.

– Mätskåp/mätplats ingår inte i ovanstående priser.

– Kabelservisen dimensioneras för anslutningens effektbehov.

Anslutningsavgift fr.o.m 35 A

Avgift enligt offert, vänligen fyll i nedan formulär.

Tillfällig anslutning

Behöver du en tillfällig anslutning när du bygger eller till ett event?

Vi behöver din ansökan minst fyra veckor före strömmen behövs. Anslutning i befintligt nät kostar 5000 kr och vi erbjuder hyra av byggcentral med 25 eller 63 Ampere för 500 kr/mån.

Beställ en tillfällig anslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning som byggström eller för ett event

Ska du att flytta?

Teckna ett elnätsavtal för din nya bostad i vårt elnät. Anmäl inflyttning minst 5 dagar före du flyttar in.

Anmäl din flytt

Passa på att skaffa fiber

1

Gör en intresseanmälan

Då återkommer vi till dig med information om hur förutsättningarna för fiber ser ut för dig.

2

Fyll i ett avtal

När du får klartecken om att fiberanslutning till din anläggning är möjlig, fyller du i och returnerar det avtal vi skickar till dig. När avtalet inkommit till oss sätter vi igång planeringen och kontaktar dig för att boka tid för installation.

3

Installation

Innan vi och installerar ska fiberslangen vara nedgrävd från din tomtgräns till huset. Grävning på egen tomt utför du själv eller anlitar en entreprenör. När grävningen är klar kan du luta dig tillbaka och vänta in klartecken från oss på installationen.

4

Klart för start

Installationen är klar och du är redo att beställa de tjänster du vill inom fibernätet. Beställ dina tjänster på Zmarket.

Gör en intresseanmälan

Så förnyar vi elnätet

Elbilens framfart, solenergi vars överskott skickas till elnätet, vindkraftparker som ansluts – vi är delaktiga i att uppnå klimatmålet om en förnybar produktion år 2040.

Läs om våra projekt