Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Anslutningsguide - för villa & fritidshus via installatör

Ladda ner guiden

Det är mycket att tänka på när du ska bygga nytt. En viktig del i processen är att ansluta el till fastigheten. Härjeåns ansvarar för att din fastighet ansluts till elnätet inom vårt område. I den här guiden förklarar vi steg-för-steg hur du går till väga för elanslutning, vilka arbeten som vi utför och vad som åligger dig och din elinstallatör. Oftast har vi direktkontakt med din elinstallatör, men du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på Härjeåns om du har frågor kring elanslutningen.

Behöver du byggström?

Du beställa en tillfällig anslutning om du behöver byggström. Om du hyr ett byggskåp av oss behöver du inte anlita en installatör för din tillfälliga elanläggning. Om du avser använda ett eget byggskåp eller hyra av en installatör behöver installatören fylla i en blankett som du kan fylla i här. Skicka in blanketten till oss minst fyra veckor innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning följer med beställningen. Byggströmmen levereras vid en plats som vi anvisar i befintligt nät. Önskas annan anslutningsplats och/eller inkoppling inom fyra veckor kan extra avgift tillkomma.

Så här går en ny anslutning till, från start till mål

1

Var ute i god tid!

Var ute i god tid. Inom vårt elnätsområde där det ofta är långa avstånd och tjäle i marken, kan det ta längre tid. Att få till en ny elnätsanslutning kan ta allt från ett par veckor upp till ett år, eller i undantagsfall längre beroende på komplexitet.

2

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

En som hjälper dig med jobbet. Här kan du få tips på behöriga elinstallatörer.

3

Elinstallatören skickar en föranmälan

Skickas till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som skall göras samt bifogar en situationsplan med fastigheten inritad och placering av mätarskåp.

4

Du skickar in en beställning

Vi skickar en offert till dig på anslutningsavgiften. Du beställer anslutningen genom att underteckna den bifogade beställningen som returneras till oss. Efter beställningen skickas en faktura till dig för anslutningen.

5

Arbetet påbörjas

Så fort vi fått in din beställning påbörjas arbetet med att möjliggöra anslutningen. När anslutningsavgiften är betald skickas installationsmedgivande till din elinstallatör och de kan påbörja sitt arbete.

6

Färdiganmälan skickas in och vi ansluter

När elinstallatören är klar (enligt förutsättningar i installationsmedgivande) skickas färdiganmälan till oss och vi planerar in och utför anslutningen av din fastighet till elnätet. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

Ladda ner och läs mer i vår anslutningsguide

Ladda ner anslutningsguiden