Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Hur nyttjar jag min konsumenträtt?

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos oss

Vi tycker det är viktigt att du hör av dig om vi har gjort något fel eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar. Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning kan du läsa mer om här nedan. Har du synpunkter på tjänster vi levererar till dig eller vill framföra klagomål, då är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Vår klagomålshantering

Enligt 11 kap. 18§ 1st ellagen ska elnätsföretag på sin webbplats lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumentens ska gå tillväga för att lämna klagomål och vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning.
Här finns konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen sammanställda.

Klagomål inlämnas till Härjeåns Nät AB skriftligt via brev eller e-post (info@harjeans.se), märk brevförsändelser med “Klagomål”. Skickas e-post, ange “Klagomål” i ämnesraden. Berätta vad du är missnöjd med, eventuella skadeståndsanspråk och ange dina kontaktuppgifter samt anläggningsnummer som finns angivet på din nätfaktura så vi kan återkomma till dig. Du kommer att erhålla en skriftlig bekräftelse att vi har mottagit klagomålet. När vi granskat klagomålet kommer du att få ett skriftligt svar från oss, vanligtvis inom 14 dagar. Eventuell ersättning regleras normalt på kommande nätfaktura. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du också vända dig till andra parter för att få information och tvistlösning, se nedanstående information ang. överklagande och tillsyn. Här kan du läsa mer om skadeståndsersättning och göra en skadeståndsanmälan.

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas energimarknadsbyrå kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning. Se www.konsumentverket.se och www.energimarknadsbyran.se.

Överklagan och tillsyn

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. www.ei.se

Datainspektionen – Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning. www.datainspektionen.se

Allmänna reklamationsnämnden – Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. www.arn.se

Allmän domstol – Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende. www.domstol.se