Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Med sponsring vill vi främja en sund och aktiv livsstil

För en sund och aktiv livsstil

Vi har en lång tradition av att på olika sätt stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd vi är verksamma, främst i Västernorrlands- och Jämtlands län. Ett av våra huvudsyften med sponsring är att främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar. Vi vill också via sponsring utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer, samt öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget, likväl som i bygden. Vår sponsringsverksamhet spänner över idrott, kultur och samhälle.

En cirkulär satsning på allas villkor

Sponsring är ett av våra sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men det är även ett verktyg för att nå ut med vårt varumärke, skapa nya kundrelationer och en stolthet och engagemang för Härjeåns i samhället. Ett samarbete med en förening eller ideell organisation innebär således att vi ska verka aktivt för att främja varandras intressen. Det kan innebära vissa motprestationer för föreningen, såväl som exponering av Härjeåns varumärke i olika sammanhang.

Idrott på allas villkor

Se filmen om Svegs IK

Svegs IK är övertygade om att ett schysst agerande går hand i hand med idrottslig utveckling och framgång. Det är viktigt att det står över de sportsliga resultaten.
Vi är stolta sponsorer av Svegs IK. En förening som vill bidra till idrott som präglas av sportmannamässigt uppförande och rent idrottsutövande - både på och utanför arenan.

Med sponsring vill vi bidra till att främja en sund och aktiv fritid för barn och ungdomar men även stötta det lokala kulturetablissemanget och driva utvecklingen av en levande landsbygd.

Ansök om sponsring

Barn och ungdomsidrott

Vid sponsringsåtaganden som omfattar barn- och ungdomsidrott ska föreningen utöver avtalet uppnå följande kriterier:

Inte bryta mot:

  • Svenska idrottsförbundets riktlinjer kring barn och ungdomsidrott
  • Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

Ansökan om sponsring

Vi får in många sponsringsförfrågningar under året och har inte möjlighet att tacka ja till alla samarbeten, även om vi gärna vill. Men alla ansökningar tas om hand och behandlas på lika villkor inom Härjeånskoncernens sponsringsråd. Vi behandlar och beslutar om ansökningar kvartalsvis, därmed kan det ta upp till 4 månader innan du får ett svar.

  • 1 Januari – 31 mars – svar ges senast 30 april
  • 1 april – 30 juni – svar ges senast 31 juli
  • 1 juli – 30 september – svar ges senast 31 oktober
  • 1 oktober – 31 december – svar ges senast 31 januari

Läs vår sponsringspolicy

Innan du gör en ansökan ska du ha läst vår Sponsringspolicy. I samband med anmälan godkänner du att du läst policyn och att föreningen således förhåller sig till och agerar i enlighet med policyn.

Läs vår sponsringspolicy

Ansökan om sponsring