Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vi gör skillnad för kommande generationer

Så arbetar vi hållbart

Hållbar energi för alla

Energibranschen står i centrum för omställningen till ett fossilfritt Sverige där bland annat den ökade elektrifieringen ställer höga krav på rustade elnät och ökad kraftproduktion.

Hållbara energilösningar har varit en central del av vårt erbjudande sedan begynnelsen när elektrifieringen tog fart för över 100 år sedan. Då genom att skapa möjlighet till ljus och värme i hemmet eller på arbetet. Idag genom trygga och säkra leveranser som samtidigt bidrar till våra globala mål för att minska vår klimatpåverkan.

Läs gärna mer om hur vi arbetar för en hållbar framtid i vår hållbarhetspolicy.

Hållbara människor

Vår ambition är att hjälpa andra att må så bra de möjligt bara kan.

Hållbara människor och relationer är avgörande för att vi ska kunna växa och må bra som bolag, men även för att vår omgivning och närsamhället ska utvecklas hållbart. Vår ambition är att hjälpa andra att må så bra de möjligt bara kan.

Hållbara människor

Hållbara människor

Hur vi fokuserat och aktivt jobbar för en minskad klimatpåverkan

Så ställer vi krav på våra leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer tydliggör hur vi som företag och affärspartner förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners ska leverera tjänster och produkter med omsorg om miljö och människa och främja hållbar utveckling. Ladda ner och ta del av vår uppförandekod.

Så arbetar vi för att göra det enkelt att köra elbil

Vårt eget fokus på eldrivna fordon ökar i takt med utvecklingen som bland annat lett till vårt breddade samarbete med laddoperatören Eways. Tillsammans med dem gör vi det enklare för elbilister på fjällresa att ladda sin elbil eller laddhybrid i vårt nätverk av publika laddstationer. Läs mer om våra laddlösningar.

Vattenkraften - ett ständigt vinnande kraftslag

Forsande vatten är den energikälla som drivit Härjeåns i över 100 år och idag förädlar vi den vid elva vattenkraftverk i Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Vår ständiga strävan är att utvinna maximal effekt med minsta möjliga miljöpåverkan, därför ser vi arbetet med att effektivisera våra vattenkraftverk som väldigt viktigt. Läs mer om våra vattenkraftverk.

Om att välja de lösningar som är miljömässigt bäst

Att minska vårt resande är ett viktigt mål för att minimera våra klimatavtryck. Vi förespråkar exempelvis resfria och digitala möten sedan länge, vilket varit framgångsrikt där också utebliven restid bidragit till mer tid över för annat.

Ökad kunskap som förenklar för hållbara val

Vi arbetar aktivt för att öka våra kunders miljömedvetenhet. Att bidra med kunskap inom hållbara energifrågor i exempelvis sociala medier, är något vi tror förenklar hållbara val för framtida generationer. Vårt elhandelsbolag Fyrfasen erbjuder el från förnybara energikällor men även möjlighet till Bra Miljöval (en av världens tuffaste miljömärkningar). Genom att erbjuda solcellsanläggningar, ger vi också våra kunder möjlighet till egen hållbar energiproduktion.

Samarbeten som Härjeåns Nät ingår i

På naturens villkor

Vårt bidrag för en hållbar framtid

Med ambitionen att välja de lösningar som är miljömässigt bäst, inte bara bekvämast, tar vi ansvar för nästkommande generationer och kan nå ständig förbättring. Satsningarna inom hållbarhet är ett långsiktigt arbete där vi hela tiden anpassar oss för att minimera vårt klimatavtryck. Samtidigt som det pågår här och nu, i allt vi gör.

Läs mer

Så arbetar vi för en hållbar miljö

Hållbar tillväxt

Våra kunders behov är avgörande för vår verksamhets lönsamhet

För att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället måste vi ha finansiell stabilitet. Samtliga bolag inom koncernen har en individuell affärsplan som via verksamhetens styrdokument leder mot långsiktiga mål. Kärnan i affärsplanen är våra kunders behov och att utveckla våra produkter och tjänster utifrån det är avgörande för att nå tillväxt.

Läs mer

Hållbar tillväxt

Se också