Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Hållbar tillväxt och resurseffektivitet

Hållbara investeringar och resursanvändning

Investeringar för framtiden är en väsentlig del för att uppnå en hållbar tillväxt. Idag äger och driver vi totalt elva vattenkraftverk, med beräknad årsproduktion på ca 100 GWh, som ständigt underhålls och effektiviseras för att utvinna maximal effekt med minimal miljöpåverkan. Totalt äger och ansvarar vi även för över 600 mil elnät i mellersta Norrland och våra ständiga investeringar fokuserar på förnybar energi och leveranssäkerhet. Vi investerar årligen stort för att förbättra tillgängligheten för slutkonsumenter inom våra el- och fibernät. Vi ansluter också vindkraftsparker till vårt elnät och skapar därmed förutsättningar för mer hållbar vindkraftsproduktion.

Läs vår årsredovisning och hållbarhetsrapport

Från och med år 2020 mäter vi följande nyckelområden inom Härjeåns ekonomiska hållbarhet. Utvecklingen presenteras därmed från och med 2021.

Område

2020

2021

2022

Investeringar

120,4 miljoner kronor

134,2 miljoner kronor

183,3 miljoner kronor

Energiproduktion vattenkraft

98,2 GWh

106,6 GWh

81,4 GWh

Energiproduktion pellets

312 GWh

303 GWh

325 GWh

Produktion fjärrvärme

35,4 GWh

36 GWh

38,6 GWh