Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Är du intresserad av att arbeta inom en expansiv bransch?

Utbildningssamarbeten för en yrkesframtid inom energibranschen

HING-utbildning

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället. Som utbildad elkraftingenjör går du en mycket ljus arbetsmarknad till mötes. Programmet är tre år och ges på distans med praktiska inslag förlagda vid campus eller industriella anläggningar. Du får lära dig mer om elkraft, elanläggningar, elektronik, elkraftekonomi och matematik. Som student får du också en personlig labbutrustning hemskickad till dig för att kunna utföra laboratorieuppgifter hemma.

År 2011 startade denna unika utbildning med inriktning på elkraft. Utbildningen är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och 15 branschföretag där Härjeåns är ett av dem. Programmet bygger på ett nära samarbete med medlemsföretag som medverkar i kurser i form av gästföreläsningar, samt genom att erbjuda projektuppdrag, praktikplatser och examensarbeten.

Mittuniversitetet: Elkraftingenjör, (180 hp)

Luleå Tekniska Universitet: Högskoleingenjör Energiteknik(180 hp)

Umeå Universitet: Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, (180 hp)

Yrkeshögskola

YH Härnösand: Driftingenjör Elkraft, (400 YH-poäng).
2 år distans (med obligatoriska inneveckor i Härnösand). Du kan efter utbildningen arbeta som driftingenjör hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, service och underhåll, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.

Jobba med oss på Härjeåns

En livsstil och vardag att önska

Elektrifieringen av samhället och vägen mot en 100% fossilfri energiproduktion ställer inte bara krav på rustade elnät och utbyggd kraftproduktion. På en marknad i förändring behöver vi fylla på med nya kompetenser.

Läs mer

En livsstil och vardag att önska