Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Hållbara människor

Vår viktigaste resurs

Våra medarbetares drivkraft är vår viktigaste resurs och nyckel till framgång. Därför är en god och hållbar arbetsmiljö högst avgörande. Vårt sociala ansvarstagande bygger på alla människors lika värde vilket tydliggörs i vår arbetsmiljöpolicy, hållbarhetspolicy och jämställdhetsplan. Genom en årlig medarbetarundersökning mäter vi våra medarbetares nöjdhet inom olika frågor som påverkar engagemang och välmående. Resultatet ger oss verktyg att agera och skapa en ännu bättre arbetsplats.

Kompetensförsörjning

En av våra stora utmaningar är att hitta rätt kandidater för framtida rekryteringsbehov. Som mindre aktör på energimarknaden går vi via Energiföretagen Sverige för att fånga upp och engagera oss i de större samhällsfrågorna, som med arbetet att förstärka etableringen av nyanlända i energibranschen. Vi samarbetar även med utvalda skolor, universitet och yrkesförberedande utbildningar för att öka intresset för energifrågor och säkra framtidens kompetensförsörjning.

Läs mer om våra samarbeten

Vårt ansvar för samhället

Så jobbar vi med sponsring

Som en stor arbetsgivare och samhällsaktör har vi ett ansvar för det närsamhälle vi verkar inom. Med sponsring vill vi öka möjligheten att kunna växa upp, bo kvar och leva på landsbygden. Härjeåns har en lång tradition av att på olika sätt stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd vi är verksamma.

Så jobbar vi med sponsring

Från och med år 2020 mäter vi följande nyckelområden inom Härjeåns sociala hållbarhet. Utvecklingen presenteras därmed från och med 2021.

Område

2020

2021

2022

Sjukfrånvaro

2,45%

2,82%

3,56%

Rekryteringar

12

14

16

Arbetsmiljö, viktad nöjdhet 0-100

72%

76%

77%

Ledarskap, viktad nöjdhet 0-100

66%

70%

73%

*Nyckeltalet sammanfattar personalens syn på bolagets framgångar inom området.

Visselblåsare

Härjeåns visselblåsartjänst

På Härjeåns strävar vi efter att upprätthålla högsta standarder när det gäller etik, integritet och ansvar gentemot våra anställda, kunder och samhället i stort. Vår visselblåsartjänst är en viktig kanal för att rapportera eventuella oegentligheter, missförhållanden eller potentiella överträdelser inom vår verksamhet.

Visselblåsartjänst

visselblåsarfunktion Härjeåns