Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Härjeåns visselblåsartjänst

På Härjeåns strävar vi efter att upprätthålla högsta standarder när det gäller etik, integritet och ansvar gentemot våra anställda, kunder och samhället i stort. Vår visselblåsartjänst är en viktig kanal för att rapportera eventuella oegentligheter, missförhållanden eller potentiella överträdelser inom vår verksamhet.

Varför en visselblåsartjänst?

  • Anonymitet och konfidentialitet: Vi garanterar fullständig anonymitet för visselblåsaren och skyddar deras identitet. All information behandlas konfidentiellt och endast relevanta parter kommer att få tillgång till den.
  • Främja rättvis och etisk arbetsmiljö: Genom att rapportera oegentligheter hjälper du till att säkerställa en rättvis och etisk arbetsmiljö för alla. Detta bidrar till att upprätthålla våra värderingar och företagets integritet.

När ska funktionen användas?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden kan vara lagbrott, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier.

I fall som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte visselblåsarfall och ska inte rapporteras genom tjänsten.

Vem omfattas?

Visselblåsarfunktioner är vanligtvis avsedda för anställda eller personer som är kopplade till en organisation eller företag. Det kan exempelvis vara entreprenörer, praktikanter, konsulter utöver direkt anställda. Dessa funktioner tillhandahålls för att möjliggöra rapportering av olagliga eller oetiska handlingar inom organisationen utan rädsla för repressalier eller vedergällning.

Hur fungerar det?

Vi har anlitat ett oberoende rapporteringsverktyg för att lämna information om den påstådda incidenten eller frågan. Här kommer du till tjänsten för anmälan.

Din rapport kommer att behandlas konfidentiellt av tillsatta representanter inom Härjeånskoncernen som kommer att utreda ärendet objektivt och noggrant. Åtgärder vidtas för att korrigera problemet och säkerställa att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Du behöver inte ha bevis för att din rapport är sann utan det är tillräckligt att du är i god tro kring dina farhågor. Rapporteringen får dock inte basera sig på rykten eller hörsägen och det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information.

 

Vårt åtagande

Vi tar varje rapport på största allvar och åtar oss att vidta lämpliga åtgärder för att hantera varje situation på ett rättvist och ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig trygga att rapportera eventuella missförhållanden utan rädsla för repressalier.

Kontakta oss på hr@harjeans.se om du har frågor eller behöver ytterligare information om vår visselblåsartjänst.

Till visselblåsartjänsten