Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

På naturens villkor

För miljön

Så arbetar vi för en hållbar miljö

Ett stabilt och fossilfritt energisystem är en nyckel till hela samhällets fossilfrihet. På nationell front har vi enats om att hela Sverige ska vara fossilfritt 2045 och vår energiproduktion ska vara det redan 2030 (idag 98% fossilfri). Livsviktiga beslut och vägval tas dagligen för att rädda klimatet. Med ambitionen att välja de lösningar som är miljömässigt bäst, inte bara bekvämast, tar vi ansvar för nästkommande generationer och kan nå ständig förbättring. Satsningarna inom hållbarhet är ett långsiktigt arbete där vi hela tiden anpassar oss för att minimera vårt klimatavtryck. Samtidigt som det pågår här och nu, i allt vi gör.

Minska klimatavtryck genom LCA

Vi arbetar med livscykelanalyser för att mäta och hitta vägar att driva vår verksamhet med hållbarhet i fokus. Genom att hela tiden följa upp och rannsaka oss själva får vi verktyg som hjälper oss att minska vårt klimatavtryck.

Vårt ekologiska avtryck

Från och med år 2020 granskar vi ett antal nyckelområden inom Härjeåns för att mäta vårt ekologiska avtryck. Utvecklingen presenteras därmed från och med 2020.

Område

2020

2021

Avfallsmängd, osorterat industriavfall per anställd

258 kg/anställd

477 kg/anställd

Energiförbrukning per arbetsplats

7 778 kWh/arbetsplats

9 538 kWh/arbetsplats

Fossil oljeandel av bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion

3,2 %

0,8 %

Vårt ekologiska avtryck

Från och med år 2020 granskar vi ett antal nyckelområden inom Härjeåns för att mäta vårt ekologiska avtryck. Utvecklingen presenteras därmed från och med 2020.

Område

2020

2021

2022

Avfallsmängd, osorterat industriavfall per anställd

258 kg/anställd

477 kg/anställd

702 kg/anställd

Energiförbrukning per arbetsplats

7 778 kWh/arbetsplats

9 538 kWh/arbetsplats

5 688 kWh/arbetsplats

Fossil oljeandel av bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion

3,2 %

0,8 %

0,8 %