Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Fågelholkar för biologisk mångfald

Publicerad 4 juni 2024

Från stubbar till fågelholkar – för ett ekosystem i balans

Vi är fast förankrade i vårt åtagande att främja biologisk mångfald och bevara naturliga ekosystem. Därför har vi bestämt oss för att redan från början av våra projekt tänka på hur vi kan bevara och gynna den biologiska mångfalden. I våra insatser för att bygga och underhålla kraftledningsgator integrerar vi därför åtgärder för att bevara och främja livsmiljöer för både flora och fauna. Det inkluderar bland annat att behålla högstubbar vid avverkning för att bevara en hållbar livsmiljö åt fåglar och insekter som är avgörande för ekosystemens balans. Vi sätter även upp fågelholkar på platser där vi behövt avverka för att bygga nya ledningar.

Fågelholkarna beställs och tas fram av elever vid Bobergsgymnasiet i Ånge.

Vår strävan efter hållbarhet sträcker sig också till våra egna markområden där vi aktivt utvärderar möjligheter att omvandla gräsytor till ängsmark. Denna förändring syftar inte bara till att gynna den biologiska mångfalden utan också att skapa en mer varierad och ekologiskt rik miljö. Genom att inkludera den biologiska mångfalden i våra projekt gör vi inte bara miljön en tjänst, utan vi arbetar också för att säkerställa en framtid där naturen och alla dess invånare kan blomstra.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs mer