Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Höjd beredskap på grund av kraftigt snöfall

Publicerad 3 november 2023

Kraftigt snöfall på ingång - vi ökar beredskapen

Vi väntar stora mängder snö som drar in över vårt nätområde under kommande dygn. Vi har höjt vår interna beredskap för att snabbt kunna agera och avhjälpa fel som kan komma att uppstå till följd av snön.

Så arbetar vi för trygga elleveranser dygnet runt.

Härjeåns har bemanning dygnet runt för att säkerställa en trygg och ansvarstagande eldistribution. Det innebär allt från att säkerställa att kontinuerligt underhåll utförs på ett tryggt sätt, till att bevaka väderprognoser och i de fall det blir aktuellt, aktivera den interna beredskapsorganisationen i samverkan med energibranschens samverkansgrupp. Som mindre aktör har vi möjlighet att agera snabbt, samtidigt flexibiliteten att samverka med andra energibolag för att optimera branschens resurser på ett geografiskt stort område. Vårt elnät är ett utpräglat glesbygdsnät med ca 230 meter ledning per kund. De över 600 mil ledning är ständigt under översyn i syfte att vädersäkra eldistributionen.

Strömavbrott och felanmälan

Det kan finnas flera anledningar till att du har mörkt hemma. I vår guide vid strömavbrott har vi samlat allt du behöver tänka på om ett strömavbrott inträffar och hur du felanmäler.  Att i förväg tänka igenom sin egen sårbarhet vid elavbrott gör att du inte överraskas i onödan. Det finns mycket du kan göra för att vara förberedd på att hantera konsekvenser av elavbrott. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Läs mer