Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Publicerad 16 november 2021

Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt finns högt ställda mål om den svenska bredbandsutbyggnaden med visionen om ett helt uppkopplat Sverige 2025. För att uppnå målen och möjliggöra för att möta den ökade efterfrågan har Härjeåns tillsammans med Härjedalens kommun sökt och beviljats stöd för utbyggnaden från Post- och telestyrelsen (PTS).

– Det har gjorts ett gediget arbete med ansökan i samarbete med kommunen. Det är givetvis fantastiska nyheter att vi nu kan möjliggöra för fler anslutningar i byar där det tidigare inte varit ekonomiskt hållbart, säger Anna-Maria Molin, chef för strategi och planering Härjeåns.

Härjeåns ser fibernätet som en fundamental del i utvecklingen av landsbygden där bland annat Härjedalens kommuns omsorgstjänster går mot digitalisering och arbete i hemmet eller fritidshuset blir allt vanligare. Det ställer givetvis krav på en stabil och driftsäker bredbandslösning. Investeringsstödet som beviljats möjliggör bland annat för att hålla ner kostnader för kunderna i de glesare byarna där det är långt mellan fastigheterna.

– Många förknippar fibernätet med att koppla upp fjällstugan för att kunna streama film, men flera av tjänsterna som nyttjar nätet kan vara livsviktiga och kommer att bli allt viktigare i takt med att samhället digitaliseras. Därför har arbetet med att söka projektmedel tillsammans med kommunen varit en viktig del där vi nu är oerhört glada att kunna skapa förutsättningar för anslutningar på landsbygden där det annars kanske inte är en ekonomisk möjlighet, säger Anna-Maria Molin.

Trots stödet så kommer det att ta lång tid att bygga ut fibernätet fullt ut och framgången bygger på kundernas intresse för att anslutas; en viss del av hushållen i varje område behöver avtala om en anslutning för att arbetet ska kunna påbörjas. Nu arbetar man för att lägga upp en långsiktig plan för utbyggnaden. Det innefattar upphandlingar såväl som att nå ut till hushållen och få in intresseanmälningar så att anslutningarna i de aktuella områdena kan göras på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

– Det är ett stort arbete som ligger framför oss och det kommer att ta flera år att genomföra. Vi har redan idag ett oerhört tryck och jobbar hårt med att möta den stora efterfrågan som finns. Vi ser positivt på framtiden och fiberutvecklingen i Härjedalen, avslutar Anna-Maria Molin.

Vill du veta mer om dina möjligheter till fiber?

Vill du veta mer eller ansluta dig till fibernätet, fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig och meddelar hur dina förutsättningar för fiber ser ut.

Läs mer