Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Nya elnätspriser från 1 januari

Publicerad 11 december 2023

Från och med 1 januari 2024 ändrar vi våra priser för dig som är ansluten till vårt elnät.

Det är vi på Härjeåns som ser till att lampan tänds när du trycker på knappen. Det kan tyckas självklart. Och det är precis så vi vill att det ska kännas som kund hos oss. Vårt allra viktigaste uppdrag är att se till att det finns en trygg och säker elförsörjning till våra hem, skolor, arbeten och transporter, så att vårt samhälle kan fungera som det ska, idag och i framtiden.

Behovet av el i samhället beräknas att fördubblas till 2045. Den ökade elektrifieringen är såklart positiv då den möjliggör för klimatomställningen och stärker konkurrenskraften för vårt närområde såväl som för Sverige. Detta ställer samtidigt högre krav på det svenska elnätet. Vi behöver säkerställa att utbyggnaden av elnätet anpassas och förstärks för att fortsatt garantera tillförlitlig elförsörjning till våra kunder, samtidigt som vi möjliggör anslutning av fler solcellsanläggningar och utvecklar laddinfrastrukturen.

Detta sker samtidigt som kostnaderna för ut- och ombyggnad av elnätet stiger till följd av hög inflation och stigande räntor.

‒ Vi går in i en period med nya ekonomiska förutsättningar, där vi bland annat behöver anpassa oss till ett högre ränteläge. Vi ser också ett stort behov av satsningar i förstärkning och utbyggnad av elnätet för att möta den stora elektrifiering som just nu pågår men också öka kvalitén för att minska antal avbrott, säger Patrik Öh, affärsområdeschef elnät, Härjeåns.

För att säkerställa ett väl fungerande och robust elnät, med ökad kapacitet och leveranssäkerhet, behövs stora satsningar under lång tid framöver. Därför behöver vi höja elnätspriserna för kunder som är anslutna till vårt elnät.

Prisexempel på prisändring:

Se nuvarande elnätspriser, gällande till 2023-12-31

Priser privat
Priser företag

Se elnätspriser som gäller från 2024-01-01

Priser privat
Priser företag

Läs mer