Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Om branden i pelletsfabriken i Sveg 2022-03-06

Publicerad 8 mars 2022

Under söndagsmorgonen utbröt en brand i pelletsfabriken i Sveg.

Branden i anläggningen som ägs av Härjeåns Energi AB drabbade främst kvarnanläggningen där spån mals som sedan pressas ihop och blir till pellets.

SOS alarm larmades strax efter klockan 8 på söndagsmorgonen och totalt deltog 25 brandmän i släckningsarbetet.
– Vi är glada att släckningsarbetet kunde inledas så fort och med stor styrka från räddningstjänsten. Under eftermiddagen var läget under kontroll och vi kunde ta vid efterarbetet, säger Emil Mattsson vd Härjeåns Energi AB.

Skadorna efter branden är ännu inte helt klarlagda och man arbetar nu med en omfattande utredning tillsammans med personal, konsulter och försäkringsbolag.
– Initialt bedöms skadorna på byggnad och maskin att vara relativt begränsade, men vi har en del kablage som skadats i branden, därmed är det för tidigt att säga något om omfattningen. Trots stundens ovisshet är vi framför allt glada att ingen av vår personal kommit till skada, säger Emil Mattsson.

Produktionen i pelletsanläggningen är för närvarande stoppad. Man arbetar nu för fullt med sanering och skadeinventering, därefter påbörjas arbetet med reparation för att kunna återstarta produktionen så snart som möjligt. Hur lång tid produktionsstoppet blir är svårt att säga, först om några dagar bedöms man vara klar med den bedömningen.
– Eftersom vi fortfarande är under vintersäsong kan produktionsbortfall medföra vissa leveransstörningar, men vi arbetar såklart för att hitta lösningar för att minimera effekten för våra kunder, avslutar Emil Mattsson.

Om Härjeåns energi

Härjeåns energi har sedan 2006 tillverkat pellets för både industri- och pri­vatmarknaden vid fabriken i Sveg. Med en produktionskapacitet om 300 000 ton bränslen per år har man kunder i hela Skandinavien. Pelletsen produceras av restprodukter från sågverk i närheten utan kemiska tillsatsmedel. Härjeåns energi är en del av Härjeånskon­cernen som producerar förnybar energi i elva vattenkraft­verk, säljer hållbara energilösningar, bygger ut fibernätet och ansvarar för en säker drift i elnätet.

Läs mer