Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Om HMAB:s torvverksamhet

Publicerad 12 oktober 2023

Om HMAB:s torvverksamhet

Sedan 1989 har användning av torra biobränslen varit en viktig del av vår verksamhet i Sveg. Vi har idag flera koncessionsområden runtom i Härjedalen där vi historiskt skördat torv för att utvinna energi och värme. Verksamheten har varit en viktig del av Härjedalens utveckling där man sysselsatt många och bidragit med förädling av en råvara som skapat tillväxt till kommunen och det svenska energisystemet. 

HMAB har ett strikt ansvar i hantering av torvtäkter: vi arbetar med tillsyn och skötsel av sedimentationsdammar, efterlevnad av kontrollprogram och andra av tillsynsmyndighetens ställda krav på företaget. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att följa de strängaste miljöstandarderna och kontinuerligt utveckla hållbara metoder för vår verksamhet.   

Vi har en nu pågående ansökan för att förlänga tillstånd vid några av våra befintliga koncessionsområden för att möjliggöra fortsatt verksamhet. Vi är medvetna om de utmaningar och frågor som omger användningen av torv och motståndet från de markägare som ställt sig emot fortsatta tillstånd. Vi befinner oss just nu i en samrådsprocess där möjlighet att lyssna in synpunkter ges. Efter samrådsprocessen kommer vi att analysera de synpunkter som inkommit för att därefter fatta beslut om fortsättningen. 

Det är viktigt att notera att torv som energikälla har en påverkan på miljön, likväl som andra energikällor lämnar sina spår. Det är också viktigt att notera att tillgång och eventuell brist på energi i hela landet och i en nära framtid är känd. Som värmeproducent ser vi redan nu att tillgången på biobränsle är begränsad och att våra torvtillgångar kan komma att spela en viktig roll i både nutid och framtid. Samtidigt som vi lever i en orolig värld ska hela vårt samhälle ställas om till eldrift. I Finland har man redan idag byggt upp ett beredskapslager av just denna anledning.  

Därtill ska noteras att torv är ett erkänt energislag på den svenska energimarknaden och som vid uppvärmning i kraftvärmeverk klassas som ett förnybart energislag liksom sol, vind och vatten.  Att släcka torven som energislag och dess potential att verka som en av lösningarna för att säkra vårt växande energibehov såväl som krisberedskap är ingen bra lösning. Vi vill tro att torven kan komma att spela en viktig roll för att minska vårt beroende av importerad energi. Genom vår verksamhet strävar vi efter att vara en del av lösningen när det gäller att möta energibristen i Sverige. Att utvärdera torvens möjlighet i den tid vi befinner oss i, är en del av lösningen. 

Läs gärna mer om vår torvverksamhet

Läs mer