Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Thomas Holt gjorde sitt exjobb hos Härjeåns

Publicerad 14 januari 2022

Thomas Holt gjorde exjobb hos Härjeåns

Att installera solceller har blivit allt vanligare på senare år och mycket talar för att det är en ihållande trend då vi ser allt fler solceller på våra hustak. Vad innebär det för elnätsföretagen med mer installerad effekt från mikroproducenter i nätet? Enligt en utredning från Energimyndigheten finns en del elkvalitetsproblem att ta hänsyn till som elnätsföretag. Ett av de första problemen man hänvisar till är för hög spänningsnivå i glesbygdsnät med långa ledningar.

Under våren 2021 hade vi förmånen att ha Thomas Holt, student vid programmet för Elkraftteknik på Mittuniversitetet i Sundsvall, som under sitt exjobb utredde vilka effekter ökad microproduktion har för just Härjeåns elnät.

Hur kommer det sig att du intresserade dig för just detta ämne?

Det är ett ämne som ligger i tiden, i och med energiomställningen kommer allt fler anläggningar föras upp och denna typ av frågeställningar kommer att bli alltmer vanlig. Sedan var det roligt att göra examensarbetet i förhållandevis geografiskt nära område.

Vad arbetar du med idag?

Jag jobbar som konsult inom elkraft på AFRY T&D, mycket med just distributionsnät.

Berätta om vad kom du fram till under din studie?

Eftersom det inte fanns så mycket mätningar att utgå från samt att den tidsperiod som skulle vara mest aktuell för frågeställningarna låg längre fram i tiden så valdes arbetet att just fokusera på hur spänningen skulle komma att öka när konsumtionen i nätet är som lägst och produktionen som högst.

Det beräkningarna visade på var att en avgörande faktor är var i nätet som en stor andel solel produceras. Sedan med lite antaganden resulterade det i en genomsnittlig storlek på anläggning som mellanspänningsnäten klarar av innan spänningsvariationen riskerar att överskrida ett visst värde. Det med en relativt jämnt fördelad placering av anläggningar i näten.

Hur upplever du att exjobbet flöt på?

Det gick bra. Som inte allt för oväntat så var det en period med mycket tid sittandes framför datorn, men så här i efterhand minns jag bara de roliga och intressanta momenten. Jag fick väldigt bra stöd av Härjeåns vid introduktionen till program och elnätet, sen kontinuerligt under arbetets gång fick jag stöd av Agne som handledde från Härjeåns sida och av min handledare vid universitetet.

Du gjorde ditt exjobb under pandemin, hur har det påverkat dig?

Det var väl inte några större hinder i processen, kändes väl lite tråkigt att inte lämna hemmet och göra något besök på plats men situationen var ju som den var. En fördel kanske har varit att arbetssättet distans var så etablerat/inarbetat och det fanns tid för diskussioner över telefon på ett annat sätt än om det varit normala arbetsförhållanden med möten och resor. Eftersom jag redan var inarbetad i att sitta på distans och studera så blev det inte någon större skillnad mot för resten av studietiden.

Läs mer