Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Digital praktikplats för Elias från Lofsdalen

Publicerad 3 januari 2021

Digital praktikplats för Elias från Lofsdalen

Härjeåns Nät fick tidigt i höstas en praktikförfrågan från Elias Kristoffersson i Lofsdalen, han ville göra sin LIA-praktik (LIA, Lärande I Arbete) hos oss under veckorna 49-51. Elias går yrkeshögskoleutbildningen ”Driftingenjör Elkraft” på skolan Heta Utbildningar i Härnösand. Härjeåns Nät tackade ja till förfrågan och planerade för Elias att börja praktiktiden med Drift- och Teknikavdelningen och avsluta med linjemontörerna ute i Svegsområdet.

-Den här typen av ingenjörer är en bristvara och som arbetsgivare tar vi vårt ansvar för att säkerställa den framtida tillgången på kompetens inom området. Lärandet och verksamheten kan inte avstanna p.g.a. corona, vi hoppas snart kunna återgå till det normala och få möjlighet att hjälpa fler praktikanter på plats ute i vår verksamhet, säger Niklas Köhler, VD på Härjeåns Nät.

Under hösten ökade smittspridningen av corona och Härjeåns Nät följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställde om till att all personal som hade möjlighet skulle jobba hemifrån. Vilket innebar att vi inte kunde handleda Elias på plats som planerat, vi fick hitta en annan lösning. Skolan stötte på liknande reaktioner från andra företag och ersatte den traditionella praktiken med en digital LIA, ett inlämningsarbete i form av en rapport som praktikanterna skulle jobba med istället. I uppgiften ingick frågor som besvarades med hjälp av Härjeåns personal under sammanlagt nio digitala mötestillfällen med Elias.

Cheferna inom koncernen har visat stort engagemang för att möjliggöra den digitala praktiken på bästa sätt. Det en utmaning att ersätta praktik på plats med digitala möten, men vi hoppas att Elias fått med sig det han behöver för att lösa skoluppgiften. I slutet av praktiken passade vi på att ställa några frågor till Elias.

Hur kom det sig att du sökte till yrkeshögskoleutbildningen Driftingenjör Elkraft på Heta utbildningar i Härnösand?

I ca 10 år hade jag jobbat i liftar och framförallt med skiduthyrning i Lofsdalen och kände att det var dags att göra något annat. Innan jag började på Heta utbildningar gick jag en installationselektrikerutbildning och tyckte det var roligt att läsa och kände att jag ville fördjupa mig inom el. Jag började leta utbildningar och fastnade för yrkeshögskola då det ingår mycket praktik. Att det blev driftingenjör berodde på att utbildningen är bred och man får kunskap om att arbeta mycket inom elkraft.

Vad har hittills varit den mest intressanta delen i utbildningen?

Det mest intressanta hittills har varit fysik. Senare i utbildningen kommer vi ha kurser i ellära, elnät, ritning och dokumentation, reläskydd m.m. vilket jag ser fram emot.

Hur hittade du Härjeåns som möjlig praktikplats?

Jag visste sedan tidigare att Härjeåns sköter elnätet i Härjedalen och skolan tipsade mig eftersom ni ingår i styrgruppen för utbildningen.

Vad var känslan när du insåg att praktiken inte skulle kunna genomföras som vanligt på plats ute i verksamheten?

Det var ganska väntat att det inte skulle gå att genomföra praktiken på plats, då man märkte att corona-läget blev värre samtidigt som många klasskamrater fick veta att de inte heller kunde göra sin praktik ute på företagen p.g.a. det ändrade läget. Jag tyckte det var tråkigt att inte kunna var på plats och ta del av det dagliga arbetet. Men det kändes bättre när ni kunde erbjuda digitala intervjuer med chefer och personal inom koncernen, vilket också gjort att jag har fått en bredare bild av hela bolaget.

Hur har du upplevt de digitala mötena du har haft inom Härjeåns koncernen?

Tekniken fungerade bra, var lite dålig bild bitvis men inget som var något problem. Mötena var bra och alla hade fått frågeställningarna på förhand. Dessutom fick jag mycket bra information som inte handlade om uppgiften från skolan.

Fanns det något du blev positivt överraskad av i och med en digital LIA?

Det som var positivt var att jag inte behövde pendla och kunde spendera mer tid hemma med familjen.

Till sist, stort tack Elias för att du sökte praktikplats hos oss och lycka till med dina fortsatta studier! / Maria Köhler & Maria Bengtsson, Härjeåns Kraft

Om Härjeåns och samarbetet inom driftingenjörsutbildingen

Härjeånskoncernen är ett av 11 företag inom energibranschen i Sverige som aktivt är med och stöttar Driftingenjörsutbildingen vid yrkeshögskolan i Härnösand. Nationellt står hela elkraftbranschen inför generationsskiften med stora rekryteringsbehov, där även Härjeåns långsiktigt behöver vidmakthålla och förstärka den kompetens som behövs inom koncernen.

Personer som går denna utbildning och gör LIA hos oss är en del av vår rekryteringsstrategi gällande montörer, beredare/projektörer och tekniker. Därför är det värdefullt att vi även getts möjlighet att ingå i utbildningens styrgrupp och direkt kunna påverka utbildningens inriktning och innehåll, vilket ger eleverna en bra grundutbildning och gör de direkt anställningsbara.

Läs mer