Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Batterisystem på 15 MW installeras i Sveg för att stötta det svenska energisystemet

Publicerad 22 november 2023

Batterisystem på 15 MW installeras i Sveg för att stötta det svenska energisystemet

Härjeåns har skrivit avtal med Stella Futura för leverans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är tänkt att placeras i nära anslutning till kraftvärmeverket i Sveg.  

– Vi välkomnar innovativa lösningar som dessa där goda affärer kombineras med samhällsnytta. Det svenska elsystemet är i behov av flera lösningar för att effektivt hantera den ökande efterfrågan på el och den växande andelen el från oplanerbar produktion, såsom sol- och vindkraft, säger Cecilia Norberg, koncernchef Härjeåns.

Batterier kan hjälpa till att säkerställa en jämn elförsörjning från förnybara energikällor som sol- och vindkraft, eftersom de kan lagra överskottsel när produktionen är hög och frigöra den när den behövs. Batterisystemet som installeras i Sveg kommer att anslutas till Svenska Kraftnäts stödtjänster för att stötta elsystemet, samtidigt som det kommer att generera intäkter.

Installationen är en Battery as a Service-lösning, vilket innebär att Härjeåns upplåter en del av en fastighet till Stella Futura för integration av batterisystemet.
–Nu börjar utvecklingen verkligen ta fart. Hittills har Stella Futura integrerat batterisystem till elnätet på över 50 platser runtom i Sverige, vilka alla har aggregerats till Svenska Kraftnäts marknad för stödtjänster. Integrationen åt Härjeåns är den andra i ett pärlband av flertalet system på över 10 MW. För oss är det en självklarhet att resurser som kan hjälpa det nationella elnätet också ska bidra till lokal nytta, säger Ulrika Tornerefelt, grundare och vd Stella Futura AB.

Batterisystemet, som bygger på europeisk teknologi, ska vara installerat och driftklart under våren 2024.
– Vi vill aktivt bidra till elektrifieringen av samhället som både är viktig för att stärka Sveriges konkurrenskraft och som gör att vi når klimatmålen. Att i samverkan med Stella Futura bidra med lösningar som tar oss närmare dessa mål är en viktig del i detta arbete, avslutar Cecilia Norberg.

Batteriets kapacitet på 15 MW motsvarar kapaciteten hos ungefär 200 moderna elbilar.

För ytterligare information:
Cecilia Norberg, koncernchef Härjeåns
Cecilia.norberg@harjeans.se +46706 02 42 38

Ulrika Tornerefelt, vd och grundare, Stella Futura AB
ulrika@stellafutura.com  +46 701 65 96 58

 

Om Stella Futura
Stella Futura är teknikoberoende och erbjuder marknadsledande hållbara energilösningar med fokus på batterisystem i kombination med flexibel finansiering. Stella Futura tar helhetsansvar för kundens räkning, vilket inkluderar projektering, dimensionering, inköp, integration samt drift av kompletta batterisystem.  Kundsegmentet består av industrier, offentliga inrättningar, energibolag, större lantbruk samt kommersiella fastigheter. En nyckel är att med finansiella partners erbjuda affärsupplägg och finansieringslösningar som gör det möjligt för kunden att köpa energilösningen som en service, utan tunga initiala investeringar. Genom att kombinera långtgående ingenjörskompetens med nya finansieringslösningar skapar Stella Futura förutsättningar för en snabb grön omställning för sina kunder. Företaget bedriver verksamhet i Sverige och ägs av grundarna och Profuragruppen.

 

Läs mer