Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Elmontörer inspirerar förskolebarn genom högläsning om el

Publicerad 15 november 2023

Härjeåns högläser för förskolebarn

El, en självklarhet i vårt moderna samhälle, samtidigt livsviktigt och en förutsättning för nästan allt runt omkring oss. I samverkan med biblioteket i Funäsdalen har Härjeåns fått möjlighet att möta förskoleklasselever för att väcka nyfikenhet och öka medvetenheten om el.
–Det känns kul och inspirerande att få komma ut och träffa barn och prata om vad vi gör om dagarna men också bidra till att öka kunskapen om el, säger Kåre Bolin.

Elmontörerna Andreas och Kåre besökte Funäsdalens bibliotek, där förskoleeleverna bjöds in till högläsning av boken ”Amanda undrar över el”. En faktabok för barn som med utgångspunkt i barnets vardag synliggör hur el produceras och tar sig till våra hem.
–De satt tysta som möss under själva läsningen och de efterföljande frågorna var många. Det blev riktigt bra diskussioner om hur el fungerar och vad man gör när strömmen går, säger Andreas Lindén.

Amanda undrar över el

Barnen fick med sig varsitt exemplar av boken hem så att de kan läsa vidare och lära mer om hur el produceras och skapar ljus och värme i våra hem.
–Vi ser samarbetet med skolan som ett sätt att väcka intresse för teknik och energi hos barn och unga. Då vi på Härjeåns tillhandahåller samhällsviktiga tjänster ser vi också vikten av att skapa goda relationer med unga, så att de vet vilka vi är när vi far runt på vägarna. Nu är planen att vi ska turnera vidare till fler förskoleklasser inom vårt elnätsområde, avslutar Emma Dahl kommunikationsansvarig Härjeåns.

Om Boken

“Amanda undrar över el” är framtagen av Energiföretagen Sverige, en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Boken togs fram i nära samarbete med natur- och teknikutvecklare, förskolepedagoger och representanter från energibranschen. Till boken finns även en arbetshandledning med fördjupande texter och förslag till övningar. Läs mer hos Energiföretagen.

Läs mer