Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Fler elbilar kräver starkare elnät

Publicerad 11 september 2023

Fler elbilar kräver starkare elnät

I takt med att antalet elbilar som rullar ut på våra vägar ökar behöver möjligheterna att ladda bli fler och bättre. En av de främsta utmaningarna med övergången till eldrift är laddinfrastrukturens tillgänglighet och kapacitet, där ett starkt elnät är en förutsättning för att lyckas.

Det traditionella elnätet byggdes för att leverera el till hushåll och företag med relativt konstant förbrukning. Med elbilar blir efterfrågan mer dynamisk, med behov att ladda snabbt, olika tider på dygnet och i vissa fall olika tider på året.

Vi jobbar just nu med flera projekt inom vårt nätområde där vi stärker elnätet för att möjliggöra för laddinfrastrukturens framfart. Sveg är en viktig hub för både tung trafik såväl som för persontrafik på väg till och från Sveriges mest välbesökta fjällområden. Här pågår för närvarande tre projekt där vi förstärker nätet för att möjliggöra för nya etableringar av snabb- laddstationer. Vår projektledare Pasi Lamminniemi berättar mer.

-Vi har flera aktiva projekt på gång från Funäsdalen till Ånge, men här i Sveg pågår just nu den kanske mest omfattande utbyggnaden vilket kommer mynna ut i laddstationer placerade vid ICA, OKQ8 och Medborgarhuset.

De första planeras vara klara och i drift under september i år och för att öka kapaciteten vid korsningen krävs ett omfattande arbete under mark. Bland annat trycks en 1,2 km elkabel genom befintliga kabelskyddsrör från en nätstation till Icas parkering där fler snabbladdare ska byggas. Därifrån borras det under vägen till Medborgarhuset för att kunna ansluta fler laddare.

Även OKQ8 har planer på att etablera laddstationer, så nätet kommer att förstärkas även hit.

Utöver Sveg sker även stora satsningar från Funäsdalen i väst till Ånge i öst.

 

 

Läs mer