Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Senaste nytt om elpriskompensationen

Publicerad 10 maj 2022

Senaste nytt om elpriskompensationen

När får jag kompensation för de höga elpriserna, hur mycket har jag rätt till och hur betalas den ut? Frågorna är många kring den elpriskompensation som regeringen beslutat om till följd av de höga elpriserna som varit under vintermånaderna.

Det är vi elnätsföretag som fått i uppdrag av regeringen att betala ut elpriskompensationen. Hur och när utbetalningarna sker skiljer sig åt beroende på vilket elnätsföretag du har.

Elpriskompensationen till Härjeåns kunder

Är du elnätskund hos Härjeåns kommer elpriskompensationen under vecka 19. Kompensationen betalas ut som en kreditpost på din elnätsfaktura för april. Om ersättningen är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp som kommer att dras på nästkommande fakturor till hela ersättningen har erhållits.

Har du nyligen flyttat?

Om du har bott på adressen under perioden december 2021 till februari 2022 och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, är det du som får pengarna även om du flyttat. Du kommer då att få tillgodo-fakturor för utbetalning. Om du inte har uppgett bankkontonummer till oss tidigare, behöver du kontakta oss innan utbetalning kan ske.

Hur mycket ersättning har du rätt till?

Det är regeringen som beslutat om hur elpriskompensationen ska fördelas ut till kunderna. På deras hemsida finns bra information och vanliga frågor och svar.

Till regeringens hemsida om elpriskompensationen

Läs mer