Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Ny elledning mellan Risbrunn och Nordanhån

Publicerad 15 juli 2022

Ny elledning ska ge ökad leveranssäkerhet och möjlighet till fiber

En 16,6 kilometer elledning (högspänningskabel) har grävts ner i marken mellan Risbrunn och Nordanhån, strax söder om Sveg. Även fibernätet byggs ut för att möjliggöra för fler att anslutas. Vi vänder blickarna till ett av våra största projekt just nu.

Projektet leds av Härjeåns Pasi Lamminniemi som berättar mer;
– Syftet med hela projektet är att öka leveranssäkerheten för kunderna mellan byarna och skapa så kallad redundans. Det betyder att vi, vid händelse av avbrott, snabbt kan mata om strömmen från en annan ledning så att kunderna kan få tillbaka strömmen så fort som möjligt, säger Pasi.

I samband med att den 16,6 kilometer långa kabeln grävts ner så grävs även lågspänningsledningar som tidigare gått mellan husen i byn Nordanhån ner i marken. Detta är är både estetiskt bättre och säkrare ur driftsynpunkt.

Grävning i naturen

Projektet som innefattat en hel del grävning påbörjades redan under vintern i samarbete med Reaxer. Att göra ingrepp i naturen genom grävning innebär inte bara att sätta spaden i marken. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat Länsstyrelsen för att minimera risken att inkräkta på miljön eller den biologiska mångfalden.

–Vi har bland annat inte grävt i närheten av vattendrag för att minimera risk för störning under fiskens lekperiod 15 april-sista maj. Ibland är det små saker som gör att vi får tänka om under projektets gång. Bland annat när vi under vårkanten stött på den vackra och fridlysta Mosippan som även är Härjedalens landskapsblomma, säger Pasi.

I samband med att man driftsätter den nya ledningen byggs även fibernätet ut i området vilket på sikt kommer att öka möjligheten för fler kunder att anslutas längs sträckan.

Mosippa

Mosippan, Härjedalens landskapsblomma. En fridlyst växt som inte får plockas eller grävas upp.

Läs mer om våra projekt

Läs mer