Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Så förnyar vi elnätet

Vi investerar för framtiden

Elbilens framfart ställer krav på ny infrastruktur för laddning. Du ska kunna producera din egen energi och skicka ut överskottet till elnätet. Vindkraftparker ansluts för att möjliggöra klimatmålet om en förnybar produktion år 2040. Vi verkar i en bransch under stor förändring med målet om en fossilfri elproduktion.

För en trygg och säker leverans

Oavsett var du bor eller arbetar ska du kunna lita på en trygg och säker leverans av el. Därför arbetar vi förebyggande för att minska antalet avbrott men även minimera tiden för avbrott när de sker. Det görs bland annat genom vädersäkring av elnätet, där vi gräver ner kablar om det är möjligt eller byter till isolerade luftledningar. Vi besiktar hela vårt elnät varje år för att säkerställa så att alla ledningar är i gott skick. Röjning av ledningsgator är även en viktig del av vår vardag där vi i samråd med markägare och skogsmästare ser till att det sker på ett säkert och hållbart sätt.

Investeringar för framtiden

Sverige ska bli fossilfritt samtidigt som ekonomin ska växa. Elektrifieringen av samhället ökar vilket gör att vi måste utöka kraftproduktionen. Det ställer givetvis höga krav på elnätet med bland annat högre kapacitet och rustning för att anpassas till en växande del förnybar energiproduktion i nätet. Vi investerar stort för att framtidssäkra våra elnät och möjliggöra för att uppnå våra nationella mål för att minska vår klimatpåverkan.

För en uppkopplad landsbygd

Fibernätet är en fundamental del i utvecklingen av landsbygden där bland annat omsorgstjänster går mot digitalisering och arbete i hemmet eller fritidshuset blir allt vanligare. Det ställer givetvis krav på en stabil och driftsäker bredbandslösning. Vi är drivande i fiberutbyggnaden i Härjedalens kommun och arbetar mot målet om ett uppkopplat Härjedalen.

Härjeåns kunder får nya elmätare

Jimmy Börjesson berättar om mätarbytet

Ökad driftsäkerhet, snabbare felsökning och bättre information. Det är några effekter som kommer att gynna våra kunder när elmätarna byts ut. Jimmy berättar mer om det omfattande projektet där Härjeåns kunder får nya elmätare.

Läs mer om projektet

Jimmy Börjesson mätarbytesfilm