Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Härjeåns kunder får nya smarta elmätare

Ökad driftsäkerhet, snabbare felsökning och bättre information

Det är några effekter som kommer att gynna Härjeåns kunder när elmätarna byts ut. Mätarbytet är ett nationellt projekt där ca 5 miljoner mätare ska bytas ut i svenska hushåll innan 2025 för att uppfylla nya krav från EU och regeringen.

Utrustningen hemma och på jobbet blir allt smartare. Men för att energiförbrukningen ska bli lika smart krävs nya elmätare. Man vill med de nya kraven möta marknadens ökade behov och skapa bättre förutsättningar för konsumenterna att stimuleras till energieffektivisering och smartare användning av el.

Några av kraven på de nya mätarna är att avläsning skall kunna ske med tätare intervall, men mätarna ska också öppna för flexiblare användning av el hos kunderna. Funktionskraven på mätarna möjliggör således för en utvecklad marknad för energitjänster och ska verka för att stärka konsumenterna och stimulera elmarknaden.

– Sättet att se på elförbrukning förändras och blir mer och mer intressant för kunderna. Smart laddning av elbilar och smarta varmvattenberedare är några exempel. Man vill också kunna styra förbrukningen till de tider när el-priset är som lägst. Vi ser mycket positivt på att skapa bättre förutsättningar för våra kunder att energieffektivisera och införa en smartare användning av elen i hushållet, säger Jimmy Börjesson, projektledare för mätarbytena hos Härjeåns.

Arbetet med mätarbytena påbörjas under 2020 och planeras att vara klart under 2024.

Fakta om elmätarbytet

  • De nya kraven på elmätarna grundar sig i ett regeringsbeslut som innebär att alla elmätare i Sverige skall vara bytta och uppfylla kraven om timmätning och andra funktionskrav innan 2025.
  • Härjeåns planerar att alla elnätskunder ska ha nya mätare som uppfyller de nya lagkraven under 2024.
  • Kunder hos Härjeåns kommer att aviseras innan mätarbytet sker och under bytet kommer strömmen att brytas en kort stund.
  • Mätarbytet ingår i elnätsavgiften. Det innebär således inte någon extra kostnad för Härjeåns kunder.

Projektledare Jimmy Börjesson berättar om mätarbytet

Ökad driftsäkerhet, snabbare felsökning och bättre information

Det är några effekter som kommer att gynna våra kunder när elmätarna byts ut. Jimmy berättar mer om det omfattande projektet där Härjeåns kunder får nya elmätare.

Jimmy Börjesson mätarbytesfilm