Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Vi bygger ny fördelningsstation i Ljungaverk

Ny fördelningsstation minskar sårbarheten i nätet och möjliggör fler nyanslutningar

I Ljungans dalgång pågår just nu ett spännande byggprojekt då Härjeåns investerar i en helt ny fördelningsstation – LVKI. Den nya fördelningsstationen byggs för att minska sårbarheten i nätet och för att fler kunder ska kunna ansluta sig till elnätet i området.

­–Projektet flyter på riktigt bra, och vi ser ut att hålla både budget och tidplan. Vi har genomgående haft bra kommunikation och samarbete med både kommunen och de underentreprenörer som arbetar med projektet, konstaterar projektledaren Jimmy Börjesson på Härjeåns Nät.

Namnet LVKI får den nya fördelningsstationen från en förkortning av området den byggs på, nämligen Ljungaverk industriområde. Ljungaverk, var länge en mycket betydelsefull industriort och nämns ibland som den svenska kemiindustrins vagga. Kopplingen till industrin finns fortsatt med, då kvarvarande industri i området efterfrågar att kunna öka effektuttaget – vilket den nuvarande fördelningsstationen inte kan leverera. Elnätet i området blir också bättre lämpat för anslutning av fler kunder i framtiden, vilket kan komma att behövas. Flera satsningar på grön vätgas har gjorts i Ånge kommun de senaste åren, Bland annat har olika bolag har uttryckt intresse för att fortsätta satsa på grön vätgas i Ånge kommun, och det finns planer på ytterligare en vätgasanläggning i industriområdet.

Att bygga LVKI påbörjades redan under våren 2022 med flytt av ledningar, grundläggning och förberedande markarbeten. När vi besökte arbetsplatsen tidigare i vinter lyftes byggnadens prefabricerade sektioner på plats. Byggnaden inreds nu med teknik och förbereds för den transformator som tillkommer senare i projektet. Planen är att LVKI står färdig och kan driftsättas under våren 2023, och då förhoppningsvis inom ramen för de 28 miljoner som budgeterats.

Drygt ett år efter planerad driftsättning kommer dessutom LVKI att anslutas mot ett annat stort projekt som pågått parallellt. En ny ledning mellan Ånge och Ljungaverk projekteras och byggs mellan 2022 och 2024. Tillsammans ger sen LVKI och den nya ledningen bland annat ökad redundans, och möjliggör att elnätet kan expandera ytterligare kring Ljungaverk.

Följ med till Ljungaverk och bygget av en ny fördelningsstation

Vi bygger nytt för att öka driftsäkerheten och möjlighet för fler anslutningar

I Ljungaverk i Ljungans dalgång så byggs just nu en helt ny fördelningstation. Följ med och hör när vår projektledare Jimmy berättar mer om projektet.