Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Lägesrapport efter snöfall

Publicerad 13 november 2023

Vi flyger med helikopter

Det har varit en utmanande helg med stora snölaster som ställt till det på flera områden i vårt elnät. Vi har haft och har fortsatt stärkt beredskap samt kallat in extra resurser för att kapa snötyngda träd som lagt sig över elledningar. Vi har helikoptrar ute som kommer att flyga över områden kring Sveg, Ånge och Bräcke. Helikoptrarna flyger på låg höjd så att vi kan skapa oss en god koll på ledningarna men också blåsa bort snö från träd. Vi vill passa på att varna för att lågt flygande helikopter kan orsaka buller.

Var vaksam för lågt hängande elledningar

Rådande väderläge med mycket snöfall, har gjort att vissa kraftledningar har stor snö- och isbelastning samt kan vara lågt hängande. Vi varnar allmänheten och uppmanar att inte gå i närheten av dessa ledningar. Vi jobbar intensivt med att avhjälpa detta.

Läs mer