Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Härjeåns beviljas 30,7 miljoner i stöd för fiberutbyggnad

Publicerad 14 februari 2024

Härjeåns beviljas 30,7 miljoner i stöd för fiberutbyggnad

En snabb och säker bredbandslösning blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och stugor. Parallellt finns högt ställda mål om ett helt uppkopplat Sverige. Härjeåns har i samverkan med Härjedalens kommun sökt och beviljats stöd genom Post- och telestyrelsen (PTS) för att främja fiberutbyggnaden i kommunen.

Det beviljade stödet möjliggör förtätning av fibernätet till 374 byggnader i delar av Vemdalen, Tännäs, Funäsdalen och Hede. Stödet på 30,7 miljoner kronor ska möjliggöra en mer omfattande täckning av fibernätet och därigenom stärka kommunikationsinfrastrukturen i byarna.

-Vi är mycket glada över att ha beviljats detta stöd från Post- och telestyrelsen för att förbättra möjligheterna för fiber i byarna. Det möjliggör för en positiv utveckling för kommunen, inte minst när det kommer till digitaliserade omsorgstjänster men också ökade möjligheter att bo och leva på landsbygden, säger Patrik Öh, affärsområdeschef el- och fibernät Härjeåns.

Investeringsstödet som beviljats möjliggör för att förtäta fiberutbyggnaden men också hålla nere kostnader för kunderna som vill ansluta sig. Genom förtätningen skapas även möjligheter att på sikt koppla på fler kunder i byarna.

-Det här är oerhört glädjande. Vi har gjort en gedigen ansökan tillsammans med Härjeåns. Framgångsfaktorn har varit gott samarbete mellan kommunen och Härjeåns. Pengarna gör det möjligt att fortsätta bygga ut bredband i kommunens ytterområden, säger Per Palage, trafiksamordnare och bredbandskoordinator, Härjedalens kommun.

Nu arbetar man för att lägga upp en plan för utbyggnaden av det stöd som beviljats. Det innefattar upphandlingar såväl som att nå ut till hushållen och få in intresseanmälningar så att anslutningarna i de aktuella områdena kan göras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Med en tidsram om tre år för projektets slutförande planeras arbetet att påbörjas tidigast under 2025. Detta på grund av pågående utbyggnader från tidigare projektperioder.

För mer information och uppdateringar om detta projekt, kontakta:

Patrik Öh, affärsområdeschef el- och fibernät Härjeåns – 068024279 
Per Palage, trafiksamordnare och bredbandskoordinator, Härjedalens kommun – 0680-162 35

Läs mer