Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Mobilt bredband inte tillräckligt i framtiden

Publicerad 29 juni 2021

Mobilt bredband inte tillräckligt i framtiden

I Post- och telestyrelsen (PTS) senaste rapport om fiber och hastigheter, kan vi läsa att antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 % under 2020 och står nu för 75 % av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 % av alla abonnemang på fast bredband har en upp- och nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med en kapacitet på 100 Mbit/sek i båda riktningar har under det gångna året blivit en standard för att fullt ut kunna vara delaktig i den digitala vardagen.

Research Institutes of Sweden (RISE) menar att tekniken med trådlösa mobila abonnemang inte kommer vara ett hållbart alternativ i framtiden. Det innebär att hushåll och företag endast har tillgång till anslutningshastigheter långt under Regeringens bredbandsmål. Störst skillnad syns på uppladdningshastigheterna, vilket gör att dessa grupper riskerar att inte kunna nyttja framtida digitala tjänster i samma utsträckning som övriga samhället.

Med ovan beskrivna situation räcker det inte med snabba nedladdningstider utan kapaciteten uppströms blir lika viktig för att kunna vara delaktig i t.ex. videomöten. Vi har ett pandemiår bakom oss där många befunnit sig i sina hem där de även förväntas sköta arbetet, utbildning eller andra aktiviteter digitalt. Ofta består hushållet av flera personer som befinner sig i hemmet samtidigt och som ska dela på internetkapaciteten, vilket kräver snabba och stabila fasta fiberuppkopplingar.

-För ett fåtal personer kommer 4G/5G räcka som livlina i den digitala framtiden. Skulle alla använda 4G/5G kommer inte kapaciteten i de näten att räcka till. Därtill är en utbyggnad av 4G/5G-näten helt beroende av att befintliga fibernät finns att tillgå, eftersom flertalet nya master behövas sättas upp för att täckningen i näten ska bli godtagbar. Alltså; ingen fiber inget mobilt höghastighetsinternet, säger Mattias Mirårs fibermarknadschef på Härjeåns.

Vill du också ha en digital motorväg med frihet att kunna arbeta i hemmet eller fritidsstugan och samtidigt säkra din digitala framtid?  Fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig och att kika på just dina möjligheter till en fiberanslutning.

Läs mer