Stäng

Hitta snabbt

Vanliga söktermer

Härjeåns i samarbete för framtidens elflyg i Sverige

Elflyg kan vara en verklighet 2025

Annie Olofsson från Lunds tekniska högskola har gjort ett examensarbete om hur en lösning för elflyg på Svegs Flygplats skulle kunna se ut. I oktober 2020 träffades Annie Olofsson, Daniel Eriksson och Agne Göransson från Härjeåns, Mathias Wiberg flygplatschef i Sveg samt Magnus Lindén från Sweco på Svegs Flygplats. Alla deltog med sin expertis i den rapport som Annie skrivit.

Annie har samlat och analyserat data samt byggt olika scenarier. Syftet med arbetet var att utreda möjligheten för en regional flygplats att ställa om till klimatneutral energi och dessutom kunna använda energin för att ladda ett elflygplans batterier.

Tillverkare av elflygplan hoppas kunna ta elflyg i kommersiell drift 2025. För Svegs flygplats handlar det om vilka möjligheter det finns att producera el i anslutning till flygplatsområdet, utan att tumma på säkerheten. Man har sedan tidigare engagerat sig i flerårsprojektet Green Flyway, där man utreder möjligheter för eldriven flygtrafik i alla väder.

– Det känns bra att kunna bidra med uppgifter i ett så aktuellt och för framtiden viktigt ämne. Vi behöver lära oss mer kring både laddningsinfrastruktur och storskaliga solcellsanläggningar och hur dessa kan komma att påverka vårt elnät framöver. Att undersökningen utgår från situationen i just vårt elnät gör arbetet så mycket intressantare. Säger Daniel Eriksson på Härjeåns Nät AB.

En regional flygplats kan bli en del i energiomställningen

Annie Olofsson gjorde sitt exjobb i samarbete med Sweco, som tycker det är det här intressant att se hur en regional flygplats kan bli en del i energiomställningen samtidig som man förbereder sig för elflyg.

Energiomställningen är en del av det klimatmål som riksdagen beslutat om, där målet är att 100 procent av elproduktionen i Sverige ska vara förnybar senast 2040.

– Vi är stola över att vara en del av detta samarbete och att få vara med och driva frågor som dessa i regionen. Härjeåns vill vara en del av omställningen som ska leda till att Sverige lever upp till internationella klimatåtaganden. Att elektrifiera transporter är ett sätt och där är ett projekt som det här väldigt spännande, utöver att vi investerar i laddinfrastruktur längs våra vägar. Härjedalen är dessutom en bra kommun att ladda bilen eller flyget i, här har vi bara förnybar elproduktion och vågar jag nog säga även konsumtion. En grön kommun helt enkelt. Avslutar Cecilia Norberg, koncernchef på Härjeåns Kraft.

Text: Maria Köhler, Härjeåns

Bild: Från vänster: Daniel Eriksson och Agne Göransson från Härjeåns. Annie Olofsson, Lunds tekniska högskola. Mathias Wiberg, flygplatschef i Sveg och Magnus Lindén från Sweco. Fotograf Mikael Andersson/Tidningen Härjedalen.